VoedingsproductieZorg voor structurele oplossingen, verlaag onmiddellijk de energiefactuur voor de bedrijven en laat de stijgende kosten in de voedingssector doorrekenen aan de distributiesector. Die boodschap bracht UNIZO op 29 maart tijdens een overleg met Minister van Economie en Werk Dermagne, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw Clarinval en Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming De Bleeker.
“De exploderende kosten zorgen voor paniek bij de ondernemers. De energie en grondstoffen worden onbetaalbaar. Gekoppeld aan de stijgende loonkosten is dit een 'recipe for disaster' voor de bedrijven", zegt UNIZO-topman Danny Van Assche.

UNIZO zat samen met de belangrijkste spelers in de voedingssector rond de tafel tijdens de eerste taskforce agrovoeding Oekraïne op de FOD Economie. De focus lag er op de huidige problemen in de agro- en voedingsindustrie. 

“De energie- en grondstofprijzen exploderen. Samen met de stijgende loonkosten zorgt dit voor paniek bij de ondernemers. De productie komt in het gedrang, voor de voedingsindustrie kan dat op korte termijn grote gevolgen hebben. Het is noodzakelijk dat kosten gespreid worden over de ganse keten, en dat de distributie dus mee de kostenstijgingen van de keten aanvaardt”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. 

Vele ondernemers in voedingssector zitten tussen hamer en aambeeld. Hun eigen leverancier probeert zoveel mogelijk de kostenstijgingen door te rekenen, maar naar eigen afnemers - vooral grote retailers - kostenstijgingen doorrekenen is niet altijd mogelijk door gemaakte contractuele afspraken of door een verschil in onderhandelingsmacht. Om dit op te vangen wil UNIZO dat er onderhandelingsplicht wordt opgelegd tussen partijen indien het economisch evenwicht van het contract in te grote mate is verstoord. In het aankomend nieuw verbintenissenrecht zal deze ‘imprevisieleer’ worden erkend. 

Danny Van Assche:  “Als de kosten stijgen, dan gaan de prijzen voor de klant ook omhoog. Nu is het in de voedingsindustrie de producent die betaalt, maar de grote ketens weigeren pertinent om die meerkost te vergoeden. De stijging van de kosten moet gedragen worden door de ganse keten, dus ook door de distributie. Het is bijzonder jammer dat de imprevisieleer er nog niet is, want dit had al heel wat ondernemers kunnen helpen. Een snelle inwerkingtreding is absoluut noodzakelijk.” 

Volgens UNIZO zou de Belgische mededingingsautoriteit zich zelfs moeten afvragen of de grote spelers van de agro-en voedingsindustrie geen misbruik maken van hun positie van economische afhankelijkheid.  De nieuwe B2B-wet beschermt de kleinere spelers in het kader van een machtsonevenwicht. 

UNIZO pleitte op de taskforce ook om de energiefactuur voor bedrijven snel te verlichten. De federale regering kan daarvoor de bijzondere accijns op elektriciteit op 0 te zetten. Daarnaast schoof de ondernemersorganisatie het voorstel naar voor van een energie-investeringsaftrek van 45,5 % voor bedrijven die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie, naar Nederlands model. In België geldt momenteel een verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen van 13,5%. Tenslotte vraagt UNIZO om het crisisoverbruggingsrecht te verlengen om ondernemers in moeilijkheden te ondersteunen. 

Meer weten? 

Contacteer UNIZO-woordvoerder Gerrit Budts
M 0479/73 28 93 - E-mail: gerrit.budts@unizo.be