UNIZO is opgetogen over het gezamenlijk actieplan van eerste minister Alexander De Croo, minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en KMO-minister David Clarinval om de toegang tot overheidsaanbestedingen voor lokale kmo's te bevorderen en te vereenvoudigen. "We gingen het gesprek hierover aan met de betrokken ministers en zijn tevreden dat dit nu vruchten afwerpt", aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Eerder nam Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers, al een gelijkaardig initiatief, eveneens in nauw overleg met UNIZO. "Ons jarenlang volgehouden bewustmakingsproces begint volop vruchten af te werpen. Wat een uitermate goede zaak is." Uit Europese cijfers die UNIZO vorig jaar analyseerde bleek dat amper 34% van de overheidsaanbestedingen in ons land gegund wordt aan lokale kmo's. Daarmee laat België op Europees niveau enkel Portugal en Roemenië achter zich.

"Daarbij gaat het lang niet altijd om slechte wil, maar vaak om het ontbreken van de juiste reflex, waardoor lokale spelers over het hoofd worden gezien en vaak niet eens weten dat er aanbestedingen open staan of stonden", weet Danny Van Assche. Aanbestedingen zijn volgens UNIZO ook nog dikwijls te complex opgesteld of te grootschalig opgevat voor kmo's. Terwijl de wet op de overheidsopdrachten bijvoorbeeld perfect toelaat om grotere opdrachten op te splitsen in kleinere werven, die ook voor kmo's behapbaar zijn.

Daarnaast is er soms de misvatting dat lokale kmo's per definitie duurder zijn, wat lang niet altijd blijkt te kloppen. Een te enge focus op de laagste prijs leidt er soms toe dat lokale overheden en instellingen niet alle belangrijke elementen mee in hun aanbesteding en/of finaal beslissingsproces opnemen. Zoals de nabijheid, de snelheid en soepelheid van interventie (met minder transportkosten) waarop lokale spelers vaak beter scoren.

Info: Uiteraard kunnen ook kmo's zelf heel wat doen om hun kansen op het binnenhalen van overheidsopdrachten te vergroten. UNIZO zet hier ook maximaal op in met info(sessies) en advies.Op de pagina www.unizo.be/overheidsopdrachten bundelt UNIZO haar praktische aanbevelingen naar zowel kmo's als naar aanbestedende overheden. De pagina bevat ook een overzicht van de initatieven die UNIZO al nam om de toegang tot overheidsopdrachten voor kmo's te bevorderen. En er staan rechtstreekse links op naar enkele belangrijke aanbestedingsplaforms. UNIZO is ook partneren/of mede-initiatiefnemer van een aantal lokale en provinciale aanbestedingsplatforms, zoals www.aanbestedingeninlimburg.be en www.stadsleverancier.stad.gent.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be