"UNIZO stelt tevreden vast dat de Vlaamse regering meteen in actie is geschoten om die bedrijven die door de nieuwe maatregelen van het overlegcomité stil liggen of zware omzetverliezen lijden opnieuw te ondersteunen." Dat zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche, in een reactie op de vanmorgen verschenen aankondiging daarvan van Vlaams Economieminister Hilde Crevits. "Dat snelle schakelen, waarop we sterk hebben aangedrongen, is cruciaal, want het water staat heel wat van de getroffen bedrijven aan de lippen." UNIZO rekent er nu op dat de EU de maatregelen met even bekwame spoed zal goedkeuren in het kader van de staatssteunregels.

Zoals UNIZO had gevraagd gaat de regering het Vlaams beschermingsmechanisme heractiveren. Daarnaast komen er overbruggingsleningen aan 1% rente. Net zoals in 2020 wordt voor 2021 een globalisatiemechanisme uitgewerkt voor gezonde bedrijven die door de coronamaatregelen  meer dan 60% omzetverlies over het ganse jaar hadden."Wat ons in gunstige zin opvalt is dat onze oproep om de toekenning van de steun niet te strikt af te bakenen tot een te beperkt aantal sectoren is opgevolgd", gaat Danny Van Assche verder. "Hoewel ze door het Overlegcomité gisteren niet expliciet werden vernoemd bij de nieuwe maatregelen, is het evident dat naast de eventsector, de discotheken, de feestzalen en grote vakantiewoningen... ook onder meer de reisbureaus, het busvervoer en personenvervoer mee in aanmerking worden, gelet op het groot aantal annulaties."

Dat de Vlaamse regering extra streng gaat controleren op de aangegeven omzetverliezen, is voor UNIZO geen probleem. "Ook wij willen dat alle beschikbare middelen gaan naar die bedrijven die ze het hardst nodig hebben."

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be