In totaal 15.207 bedrijven keerden tot nu toe voor 101.700.000 euro consumptiecheques uit, aan 530.500 medewerkers. Wat neerkomt op een gemiddeld bedrag van 192 euro per begunstigde werknemer. Dat blijkt uit de meest recente cijfers (maart 2021) van VIA, de koepelorganisatie die de uitgevers Edenred, Monizze en Sodexo verenigt, op vraag van UNIZO. De oorspronkelijke geldigheidsdatum, tot 7 juni, werd intussen verlengd tot 31 december van dit jaar.

"Meer dan 100 miljoen aan extra koopkracht is veel geld", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "De werknemers die de consumptiecheques ontvingen, kregen die als extra beloning voor hun harde werk in vaak bijzonder moeilijke omstandigheden. We roepen hen op om die verdiende extra koopkracht ook maximaal te spenderen aan - extra - aankopen bij lokale ondernemers. Op die manier komen ze ook de zwaar door corona getroffen plaatselijke economie volop ten goede. Wat ook één van de prioritaire doelstellingen was toen ze in het leven werden geroepen. Voordeel is in elk geval dat de cheques niet in het buitenland kunnen worden uitgegeven en daardoor sowieso in lokale consumptie worden omgezet."

"Twee derde van de bestellingen van de consumptiecheques komt overigens van kmo's", weet Olivier Bouquet, voorzitter VIABelgium."Het is een eenvoudig en doeltreffend toe te kennen incentive, die voor de ontvanger een maximaal netto voordeel oplevert. In de top vijf van sectoren waar de consumptiecheques het meest worden toegekend zien we industrie en bouw,  elektriciteit- en telecommunicatie, gezondheid, groot- en kleinhandel en, tot slot, transport en logistiek."

UNIZO roept al wie consumptiecheques kreeg intussen op om ook aan die sectoren te denken die nog altijd verplicht gesloten zijn. "Het 'gewone' geld dat je vandaag niet hoeft uit te geven dankzij de consumptiecheques, kan je straks des te meer lokaal spenderen bij de heropening van de horeca, de fitnesscentra, de reissector de events... waarvan we allemaal willen dat ook zij deze crisis rechtstaand doorkomen."

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be