De federale regering hoopt vandaag de knoop door te hakken over de persconcessie. UNIZO en haar aangesloten sectorfederaties Buurtsuper.be en het Kenniscentrum van de Dagbladhandel kaarten al sinds de invoering hiervan aan dat deze oneerlijke concurrentie creëert.
“Er wordt uit het oog verloren dat ook de persverkopers, waaronder de zelfstandige krantenwinkels, boekhandels, tankstations en supermarkten, hier betrokken partij zijn. Al meer dan tien jaar geeft de overheid 125 tot 179 miljoen per jaar voor krantenbedeling direct aan huis waardoor de consument zijn kranten en magazines niet langer bij de zelfstandige ondernemers koopt. De overheid zorgt hier dus zelf voor discriminatie. Zelfstandige persverkopers moeten bovendien wel een hoge maandelijkse leveringskost betalen”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. Als er een fiscaal voordeel komt voor persverkoop op rechtstreekse abonnementen, zoals nu voorligt, wil UNIZO dat ook de transportkosten voor persverkopers gecompenseerd worden. Enkel op deze manier wordt het onevenwicht ook in dit scenario weggewerkt.
 

“Nu worden de rechtstreekse abonnementen gesubsidieerd via de persconcessie aan een logistieke partner waardoor deze gratis thuisgeleverd worden. De abonnementen worden dus tegen grote kortingen in de markt gezet, op kosten van de overheid. Voor dagbladhandels, tankstations en supermarkten liggen intussen niet alleen de verkoop- én aankoopprijs vast, deze ondernemers moeten ook nog eens maandelijks betalen voor de leveringskosten aan hun winkel. Rechtstreekse abonnementen krijgen subsidie om de prijs te drukken, maar zelfstandige persverkopers moeten betalen voor hun leveringen. Dat is oneerlijke concurrentie, punt”, duidt Danny Van Assche

UNIZO roept de regering op om eindelijk de kaart van het gelijke speelveld te trekken en de originele persconcessie af te schaffen. Als er toch nog een andere vorm van tegemoetkoming komt, bepleit UNIZO om ook zelfstandige persverkopers evenredig te vergoeden voor de leveringen. Zo kan er in de toekomst met gelijke wapens gehandeld worden. Er wordt gesproken over mogelijk jobverlies bij Bpost door het wegvallen van de subsidie, maar men vergeet dat er duizenden ondernemers en hun personeel afhankelijk zijn van die persverkoop. Het verwachte (en al gebeurde) jobverlies is daar nog een pak groter door nakende faillissementen. 

Danny Van Assche: “Door de afschaffing van deze subsidie zal de markt zich herstellen naar haar logische werking, zonder oneerlijke concurrentie. En als deze zou vervangen worden door een ander mechanisme, is het niet meer dan normaal dat er eindelijk ook rekening wordt gehouden met álle spelers op de markt. Ook zelfstandige persverkopers hebben recht op compensatie op de verzending van persartikels.” Volgens UNIZO dragen ook zij ruimschoots bij aan de structurele persverspreiding aan de bevolking.