UNIZO verwelkomt het plan van minister Frank Vandenbroucke om de terugkeer van langdurig zieken naar de werkvloer te bevorderen, "maar met een handvol officiële 'terugkeercoaches' alléén gaan we er niet komen", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.  

"Alle stakeholders in dit verhaal moeten min of meer de rol van 'terugkeercoach' op zich nemen", gaat Danny Van Assche van UNIZO verder. "Te beginnen met de behandelende arts, van wie we de reflex verwachten om contact op te nemen met de arbeidarts, gezien die de situatie op de werkvloer het beste kent. Samen kunnen ze dan overleggen over wat er voor de betrokken patiënt mogelijk is op vlak van al dan niet geleidelijke werkhervatting. In dat verband is het ook cruciaal dat er wordt ingezet op een voldoende groot aantal arbeidsartsen en adviserende artsen, om de vele dossiers ter harte te kunnen nemen. Gedegen onderlinge communicatie tussen álle stakeholders, tussen alle artsen, maar dus ook tussen de werkgever en zijn langdurig zieke werknemer, is trouwens één van dé sleutels tot een succesvolle re-integratie. Zo moet de werknemer de werkgever doorlopend op de hoogte houden over de duur van zijn haar afwezigheid. De werknemer moet ook bereikbaar zijn voor de werkgever die, louter over de praktische implicaties van de ziekte voor de werkvloer en met respect voor de privacy, de nodige informatie wil inwinnen. Op dit ogenblik horen we van onze kmo-werkgevers te vaak klachten over langdurig zieke werknemers die niets van zich laten horen en die ook onbereikbaar blijken wanneer ze worden gebeld. Waardoor onze ondernemers totaal niet weten waar ze aan toe zijn en ook niet de kans krijgen om een eventuele terugkeer, onder welke vorm dan ook, met hun medewerker te bespreken."

UNIZO hamert ook op de cruciale rol van de arbeidsbemiddelingsdiensten, die hier ten volle hun rol moeten opnemen als arbeidsmarktregisseur, zeker voor de moeilijkere profielen. Het is aan de arts om te bepalen welke restcapaciteiten en -mogelijkheden een langdurig zieke nog heeft op vlak van werkhervatting. Maar de arbeidsbemiddelaar is dan weer beter geplaatst om te bepalen waar en hoe die restcapaciteiten kunnen worden ingezet en eventueel versterkt om opnieuw aan de slag te gaan, bij de bestaande werkgever of in een ander bedrijf. De bemiddelaar kan ook mee bekijken welke ondersteuning er kan worden ingeschakeld. "Het door ons mee bepleite actieplan van Vlaams minister Hilde Crevits voor de re-integratie van langdurig zieken ondersteunt alvast die regisseursrol, met een traject dat de samenwerking tussen arbeidartsen en de VDAB versterkt", klinkt het tevreden bij Danny Van Assche.

UNIZO benadrukt dat er heel veel goede wil aanwezig is bij kmo-werkgevers om de re-integratie van langdurig zieke medewerkers te doen slagen. "Heel veel bedrijven zitten met een tekort aan personeel door de krapte op de arbeidsmarkt. Dus als ze met een redelijke kans op succes iemand met de nodige ervaring en kennis van het bedrijf opnieuw aan boord kunnen hijsen, al dan niet deeltijds of waar noodzakelijk en mogelijk in een andere functie, gaan ze dat zeker doen", benadrukt Danny Van Assche. "Maar onze kmo-werkgevers kunnen uiteraard ook niet toveren. In bepaalde gevallen zal blijken dat een terugkeer naar hetzelfde bedrijf niet meer mogelijk is, wanneer de oude job niet meer kan worden opgenomen en er geen andere functies beschikbaar zijn. Ook dat hoeft echter niet het einde te betekenen van een re-integratietraject. Wanneer iemand na een langdurige afwezigheid op de arbeidsmarkt opnieuw aan de slag kan in een ander bedrijf, is dat eveneens een succes."

"De re-integratie van een langdurige zieke medewerker vergt van kmo-werkgevers vaak een bijzondere aanpak waar ze niet vertrouwd mee zijn. We bepleiten daarom een overheidstegemoetkoming waarmee ze de nodige professionele begeleiding kunnen inkopen", besluit Danny Van Assche.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be