De Nationale Bank van België stelde samen met de voormalige ERMG-partners, waaronder UNIZO, een uitgebreid onderzoek voor over het huidige ondernemersklimaat en de moeilijkheden waarmee bedrijven tijdens deze periode van relance te maken krijgen. Voor de ondernemersorganisatie springt er één feit duidelijk bovenuit: "We zitten in een cruciale fase om onze economie er opnieuw bovenop te helpen", stelt Danny Van Assche. "Relance mag nu niet mislukken door opnieuw met beperkende maatregelen in het wilde weg te gooien. Medische bestrijding met maximale vaccinatie moet uitgangspunt zijn. Er moet daarnaast nog meer ingezet worden inzetten op het verhogen van onze werkzaamheidsgraad. "

Dat bedrijven opnieuw licht aan het einde van de tunnel zien, is eindelijk goed nieuws volgens UNIZO. Maar tegelijkertijd geconfronteerd worden met een tekort aan arbeidskrachten zet een duidelijke rem op de feestvreugde: "We stellen vast dat 8 op 10 werkgevers moeilijkheden ervaren om geschikt personeel te vinden. Ze blijven hiervoor schaarste op de arbeidsmarkt als duidelijke hoofdreden aangeven. Dit moet onze regering niet in de toekomst, maar nú aanpakken."

De ondernemersorganisatie waarschuwt er wel voor dat veel bedrijven nog wel degelijk schade ondervinden van de coronacrisis. Het gaat meestal over bedrijven die al van bij de aanvang van de crisis getroffen waren. De opgestapelde onverkochte voorraden, geleden verliezen, af- en omboekingen,... moeten ondernemingen nog lange tijd meedragen. Er zijn ook nog veel sectoren met specifieke problemen, al dan niet door de beperkende maatregelen. Denk maar aan onder andere de eventsector, fitnesscentra, reissector, niet-medische contactberoepen, non-food retail, horeca, personenvervoer,... "We mogen daarbij ook niet vergeten dat de gemiddelde omzetstijging niet betekent dat alle miserie van de baan is. Prijsstijgingen zorgen in sommige gevallen wel voor een verhoging van de omzet, maar zeker niet altijd voor een beter bedrijfsresultaat. Er staan namelijk gemiddeld 24% hogere kosten tegenover voor energie, grondstoffen, transport,...", waarschuwt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Bottom-line is het herstel van vele KMO’s in ons land nog erg broos. Nieuwe maatregelen met enige economische impact zijn dus volstrekt uitgesloten in de komende periode. Het economisch herstel moet nu prioriteit krijgen.”