Om misbruiken in schuldvorderingen aan te pakken bereidt federaal minister van Economie Dermagne een nieuwe regeling voor. Die moet consumenten beschermen tegen hoogoplopende extra kosten bij laattijdige betaling van facturen. Ondernemersorganisatie UNIZO heeft begrip dat de misbruiken worden aangepakt, maar is bezorgd dat ondernemers het moeilijker zullen hebben om facturen van wanbetalers te innen of zelfs volledig moeten opdraaien voor de gemaakte invorderingskosten. “We zijn waakzaam en zullen het wetsvoorstel kritisch bekijken in de adviesorganen. We mogen niet tolereren dat de rechten van de ondernemers geschonden worden”, zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche.

Minister Dermagne wil via een nieuwe wet een eind maken aan de soms zware boetes die worden gevorderd bij het laattijdig betalen van facturen.

"We begrijpen dat de overheid misbruiken aanpakt en schuldopstapeling bij consumenten wil indijken waar het gaat om niet te voorziene tegenslagen (langdurige ziekenhuisopname), of noodzakelijke basisbehoeften en nutsvoorzieningen", zegt Danny Van Assche van UNIZO. "Maar voor de meeste sectoren heb je te maken met consumenten die in alle vrijheid en in volle bewustzijn goederen en diensten bestellen waarvan ze vooraf de financiële consequenties heel goed kunnen inschatten. Een nieuwe keuken, een aanbouw of tuinaanleg, de aankoop van een wagen, een reis... Kmo-ondernemers moeten die goederen zelf ook inkopen, ze stoppen er tijd en energie in en ze moeten hun werknemers betalen. In die gevallen is het toch niet meer dan normaal dat je op tijd betaalt?” 

Als klanten de geleverde goederen of diensten niet betalen, zijn ondernemers nu eenmaal verplicht om extra kosten te maken om de schulden te innen. Voor UNIZO moeten die kosten absoluut kunnen worden teruggevorderd bij de klant.  De ondernemersorganisatie wil dat ook de ondernemers de nodige bescherming krijgen in de nieuwe wetgeving. 

De wettekst wordt nog voorgelegd aan ondermeer de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, waarin ook UNIZO zetelt.
"We rekenen erop dat we tot een evenwichtige regeling komen, die de consument beschermt tegen misbruiken maar ook de ondernemer de nodige mogelijkheden biedt om op een billijke termijn zijn openstaande schulden te innen zonder zelf de bijkomende kosten te moeten dragen”, besluit Danny Van Assche.