PensioenenUNIZO noemt het belangrijk dat er tenminste effectief een pensioenakkoord is met daarin een aantal belangrijke elementen die in de goede richting gaan. Tegelijk benadrukt de organisatie dat dit akkoord lang niet ver genoeg gaat. "Er moet dus nog deze legislatuur een allesomvattende hervorming van de drie pensioenstelsels komen om een meer doortastend antwoord te bieden op de vergrijzingsgolf", aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

Voor UNIZO is alvast belangrijk dat effectief werken de voorwaarde is om recht te hebben op het minimumpensioen, met name een loopbaan van 20 jaar en een minstens 4/5de arbeidsregime. "Dit is een een duidelijke verbetering in de richting van 'making work pay'", vervolgt Danny Van Assche, die evenwel niet onder stoelen of banken steekt dat de voorwaarden voor UNIZO best nog een pak strenger hadden gemogen.

Ook de pensioenbonus past in het rijtje van "making work pay" en is in die zin verdedigbaar. Al blijft UNIZO het een vreemd principe vinden dat mensen extra worden betaald, gewoon om hun loopbaan vol te maken. "Een extra kost, terwijl de pensioenkosten nu al onbetaalbaar dreigen te worden", reageert Danny Van Assche van UNIZO.

UNIZO is opgelucht over de niet-invoering van het deeltijdspensioen, wat alweer een systeem zou zijn om vervroegd uit te treden. En "gelukkig", aldus UNIZO, is er ook van een versoepeling van het vervroegd pensioen, tout cours, geen sprake. In de maatregelen om de ongelijke behandeling van vrouwen te bestrijden kan UNIZO meegaan.

"Nu deze horde genomen is, wacht het echte werk", gaat Danny Van Assche verder. "Een doorgedreven en toekomstgerichte hervorming van de drie pensioenstelstels is aan de orde. Opmerkelijk, en onze grootste kritiek op het huidige akkoord, is immers dat het ambtenarenstelsel hier volledig buiten schot blijft. Uitgerekend het meest royale pensioenstelsel, waarvoor elke belastingplichtige meebetaalt."

"Het huidige akkoord ontslaat de regering er allerminst van om de pensioenhervorming na het zomerreces, in alle drie de stelsels, nog veel doortastender aan te pakken", besluit Danny Van Assche.

Meer weten?
Contacteer UNIZO-woordvoerder a.i. Filip Horemans
M 0478/22 37 51 - E-mail: filip.horemans@unizo.be