Zelfstandigen en KMO's ondervinden massaal problemen met werknemers die onrechtmatige arbeidsongeschiktheidsattesten binnenbrengen. UNIZO trekt aan de alarmbel. "Werkgevers kijken daardoor op tegen gigantische kosten van gewaarborgd loon en daarbovenop merken ze dat er veel onnodige afwezigheden zijn doordat attesten voor arbeidsongeschikt incorrect worden toegekend", merkt Danny Van Assche, gedelegeerd-bestuurder van UNIZO. De ondernemersorganisatie stelt daarom een reeks makkelijk implementeerbare maatregelen voor om deze situatie aan te pakken. 

Zo wil UNIZO dat wie een PCR-test laat afnemen automatisch een quarantaine-attest meekrijgt, zonder nog langs de dokter te moeten. Wie geen telewerk kan verrichten en zich niet ziek voelt, moet zijn huisarts dan niet meer contacteren voor dergelijk attest. Dat zal de administratieve overlast voor dokters ook drastisch verlichten. 

Danny Van Assche: "We mogen niet onderschatten dat onze huisartsen veel en goed werk leveren. Met deze regeling nemen we hen teveel administratieve lasten uit handen en zorgen we ervoor dat werknemers die niet niet ziek zijn niet nodeloos een doktersbriefje in plaats van een quarantaine-attest binnenbrengen bij hun werkgever. De ondernemer op zijn beurt kan de continuïteit van zijn bedrijf door deze maatregel beter vrijwaren." 

Om de toegenomen kost van het gewaarborgd loon deels te compenseren, dringt UNIZO aan bij de regering om de RSZ bijdragen te verminderen bij afwezigheden wegens ziekte.