UNIZO begrijpt de zorgen van de kinderopvangsector en steunt hun vraag naar een ruim plan voor kwalitatieve kinderopvang. De ondernemersorganisatie benadrukt dat naast kwaliteit er ook voldoende moet worden ingezet op kwantiteit. “Uiteraard komt de zorg voor het kind op de eerste plaats, maar investeren in kwaliteit mag niet ten koste gaan van kwantiteit. Een ruime, betaalbare en flexibele kinderopvang is onontbeerlijk als we ook meer mensen op de arbeidsmarkt willen krijgen”, zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. UNIZO wil een minimale kost voor eenverdieners met een laag loon en pleit voor meer opvangmogelijkheden ’s avonds en in het weekend.

De kinderopvang kreunt. De sector pleit voor een uitgebreid plan met zes speerpunten: een gelijke subsidiëring, lagere werkdruk, gelijk en eerlijk loon, betaalbaar voor iedere ouder, een vernieuwde werking van inspectie en een kwalitatieve opleiding kinderzorg. UNIZO schaart zich achter hun vraag, en duidt ook het belang van een voldoende ruim en flexibel aanbod.

“Om mensen te “verleiden” tot de arbeidsmarkt is een kwalitatieve, betaalbare en flexibele kinderopvang met een plaats voor ieder kind van groot belang”, zegt Danny Van Assche. “ We stellen vast dat de Vlaamse Regering tot op vandaag niet slaagt in haar eigen doelstelling om tegen 2016 voor de helft van de kinderen van 0-3 jaar een plaats in de kinderopvang te voorzien. Tegen 2020 was de doelstelling dat voor alle gezinnen met een behoefte aan kinderopvang een plaats hoorde te zijn. In 2020 hadden 45,4 op 100 kinderen een plaats in de kinderopvang. We hinken achterop vergeleken met onze buurlanden.”

Gezien het feit dat vrouwen nog steeds veel meer zorgtaken op zich nemen dan mannen, zorgt het gebrek aan flexibele kinderopvang ervoor dat er minder vrouwen actief zijn op de arbeidsmarkt dan zou kunnen. UNIZO vraagt al langer meer maatregelen voor een goede combinatie tussen werk en privé. Het gebrek aan voldoende aanbod blijkt trouwens ook een grote drempel voor vrouwelijk ondernemerschap. Uit een recente enquête via CheckMarket bij 661 vrouwelijke ondernemers blijkt dat maar liefst driekwart nood heeft aan het flexibeler maken van de openingsuren voor kinderopvang. Dat is niet alleen noodzakelijk tijdens de schooluren maar ook in het weekend en ’s avonds, want dan wordt door zelfstandigen vaak gewerkt.  

Samen met een gegarandeerde kwaliteit, waarin de kinderopvang onder de beste omstandigheden kan werken, moet dus ook werk gemaakt worden van een uitbreiding van de capaciteit. Zeker wanneer het maximaal aantal kinderen per kinderbegeleider verlaagd wordt.

Danny Van Assche: “Het is de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat er voldoende kwalitatieve en betaalbare kinderopvang is. Alleen zo krijgen we meer mensen aan het werk of houden we ze aan de slag, het is een zeer belangrijke voorwaarde om het huidig tekort op de arbeidsmarkt aan te pakken. Daarom pleit UNIZO voor extra budget en ondersteuning. Het is nu het moment om extra in de sector te investeren.”