08/06/2023 – “Eindelijk komt er schot in de zaak met de doortrekking van de N60 en de aanleg van de broodnodige omleidingsweg rond Ronse” zegt Johan Michels, regioverantwoordelijke bij UNIZO en zelf inwoner van Ronse.

UNIZO is ervan overtuigd dat de doortrekking van de N60 voor de nodige verkeersveiligheid zal zorgen aan de verschillende scholen en in de smalle gewestwegen rond het centrum. De doortrekking zal ervoor zorgen dat de schoolgaande jeugd weer met de fiets naar school gaat. De centrumstraten zullen verkeersarmer zijn, zodat op een meer ontspannen manier wordt gewinkeld. Het zal aangenaam worden voor de consumenten om te winkelhieren.

De bedrijven van de aan de rand van de stad liggende ambachtzones Pont Oost en West en de industriezone Klein Frankrijk zullen makkelijk bereikbaar zijn. Dit niet alleen voor de bevoorrading of afvoer van goederen maar ook om de medewerkers op een veilige, fietsvriendelijke manier van de woning naar het werk en omgekeerd te brengen. Nu worden het zwaar verkeer en de zwakke weggebruiker gemixt op de veel te smalle gewestwegen.

UNIZO is blij met de aanpak door de werkvennootschap Rond Ronse. “Samen met milieuverenigingen, ondernemersverenigingen, de fietsersbond en experten van allerhande organisaties was ook UNIZO aanwezig op alle participatievergaderingen over de doortrekking van de N60 en de omleidingsweg rond Ronse. Er is hier echt werk gemaakt van participatie en inspraak. Zelfs tijdens de coronapandemie zijn de participatievergaderingen digitaal door gegaan” haalt Johan Michels aan.

UNIZO kijkt reikhalzend uit naar de eerste spadesteek en ziet de boorkoppen al draaien.