UNIZO reageert positief op de goedkeuring, vandaag, van een reeks nieuwe federale steun- en relancemaatregelen voor bedrijven. "Het gaat om maatregelen waar we zelf mee voor hebben geijverd", aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Daarbij verwijst hij, om te beginnen, naar de RSZ-vermindering voor alle bedrijven die in het derde kwartaal (opnieuw) extra mensen willen tewerkstellen, hetzij door nieuwe aanwervingen, hetzij door werknemers terug te halen uit tijdelijke werkloosheid. "Deze RSZ-vermindering is bijzonder intelligent omdat ze het risico dat ondernemers nemen om stelselmatig opnieuw meer personeel in te zetten, mildert."

Nog een belangrijke toezegging van de federale regering, is dat jobstudenten tijdens het derde kwartaal extra uren zullen mogen presteren, aan dezelfde gunstvoorwaarden voor werkgever en werknemer, bovenop het normale maximum van 475 uren per jaar. "Onder meer onze event- en de culturele sector hadden dit gevraagd, om op een betaalbare manier extra helpende handen te kunnen inschakelen voor hun heropstart", weet Danny Van Assche van UNIZO.  "Met de goedgekeurde btw-vermindering wordt ingegaan op een verzuchting van onder meer de horeca, maar ook van de drankenhandelaars. Het kwijtschelden van het vakantiegeld aan de horeca is een goede maatregel, maar moet wel toegepast worden voor álle gedwongen gesloten ondernemingen."

"Deze steunmaatregelen dekken echter nog altijd maar een deel van ons eisenpakket", benadrukt Danny Van Assche. "Zo blijven we op onze honger zitten in verband met de noodzakelijke verlenging van bestaande steunmaatregelen na 30 juni zoals de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en het overbruggingsrecht. Bijzonder belangrijk is de verlenging van de mogelijkheid tot bancair overbruggingskrediet. UNIZO is wel verontwaardigd over het fiet dat de retailsector, die in heel zwaar weer zit, in de Paaspauze niet op dezelfde steun kon rekenen. We hameren in dat verband ook opnieuw op de noodzaak om het dubbel overbruggingsrecht tot te kennen aan al wie minstens 70% omzetverlies lijdt of leed. Geheel in lijn hiermee moeten ook de handelszaken die tijdens de afgelopen Paaspauze aan die criteria voldeden het dubbel overbrugginsrecht krijgen voor gans de maand april, of toch minstens tot 25 april!. Onder meer voor de autobus- en autocarsector bepleiten we de mogelijkheid om ook halve dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te kunnen invoeren."

"De vandaag door de federale regering goedgekeurde maatregelen betekenen een belangrijke stap vooruit, maar we zijn er nog niet", besluit Danny Van Assche, "De regering kan en mag niet doof blijven voor onze roep om ook die andere, even belangrijke steun- en relancemaatregelen door te voeren."

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be