Afgelopen november kondigde Staatssecretaris voor Begroting, Eva De Bleeker, aan dat er een betalingsmonitor wordt ingevoerd om de betalingen van haar eigen federale overheid stipter op te volgen. UNIZO reageerde al positief omdat de overheid ook voor KMO's een belangrijke klant kan zijn, op voorwaarde dat hun liquiditeitspositie niet in gedrang komt door een laattijdige betalingsopvolging. De ondernemersorganisatie maakt haar balans op.

De resultaten voor 2021 lijken positief. Zo blijkt uit het jaarverslag dat de gemiddelde betalingstermijn gedaald is naar 16 dagen, ten opzichte van 20 in 2020 en 24 in 2019. "Er is echter nog werk aan de winkel gezien er voor de betalingstermijn toch wat een vertekend beeld wordt opgehangen", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd-bestuurder van UNIZO. "Men berekent de betalingstermijn op basis van de datum dat de factuur wordt ingescand door de overheid (wat dus niet noodzakelijk de ontvangstdatum is van de factuur) en de betaaldatum. De termijn tussen de factuurdatum en de datum van betaling bedraagt gemiddeld echter nog steeds 40 dagen. Dat is nog steeds (veel) te lang."

Het rapport duidt op een verbetering in betalingshistorie van de overheid, "maar we moeten het totaalplaatje bekijken. De uitschieters in betalingstermijnen moeten er zonder uitzondering uit én de efficiëntie van betalingen moet omhoog", relativeert Danny Van Assche. Maar ook daar is verbetering in zicht: "Op 1 februari treedt de wetswijziging in werking van de Wet bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties." Deze laatste zal ervoor zorgen dat het (nodeloos) voorzien van een verificatietermijn, bovenop de betalingstermijn, en het talmen met het aanleveren van de nodige info voor het opstellen van de factuur, verleden tijd zal zijn. Daarnaast zal binnenkort ook het KB in werking treden dat e-facturatie (trapsgewijs) verplicht in een B2G-overeenkomst en de overheid moet toelaten om zeer korte betalingstermijnen te hanteren. UNIZO werkt momenteel ook aan haar eigen jaarlijks betaalrapport i.s.m. Graydon dat binnenkort zal worden gepubliceerd om de resultaten van de betalingsmonitor te checken aan de realiteit.