Op maandag 22 november organiseerde UNIZO een rondetafel over de steun aan Brusselse handelaarsverenigingen in aanwezigheid van Brussels Staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie, Barbara Trachte en de vertegenwoordigers van een aantal Brusselse handelaarsverenigingen.

Aanleiding van de ontmoeting is een memorandum dat UNIZO in overleg met de verenigingen heeft geschreven om de lokale verenigingen te ondersteunen en te versterken. Het memorandum vertrekt vanuit volgende vragen: wat hebben Brusselse lokale ondernemersverenigingen nodig om verder te groeien? Wat zien ze graag veranderen? En wat verwachten ze van de verschillende overheden?

De verenigingen kennen het terrein beter en staan dichter bij lokale handelaars. Ze zijn de spreekbuis van hun leden; ze verdedigen hun gemeenschappelijke belangen en treden op als hun vertegenwoordigers bij de overheidsinstanties en beleidsactoren.  Naast de commerciële aantrekkelijkheid van de wijk die ze bevorderen door het organiseren van allerlei activiteiten, hebben lokale handelaarsverenigingen ook een socio-culturele functie en zorgen voor verbinding en animatie in de wijk.  Daarom moet er met een andere bril gekeken worden naar de lokale verenigingen: ze zijn niet alleen nuttig maar ook onmisbaar voor onze lokale economie.

UNIZO en de verenigingen pleiten voor een structurele ondersteuning van lokale ondernemersvereniging. Want de verwachtingen van de handelaars en de politiek zijn hoog, maar de middelen en de vormen van samenwerking zijn niet op hetzelfde niveau. Een structurele ondersteuning kan ervoor zorgen dat het potentieel van de vereniging beter wordt benut. Zo kunnen ze een echte meerwaarde creëren en een valabele partner worden voor de gewestelijke en gemeentelijke overheden. Dat vereist natuurlijk ook dat er niet alleen naar de verenigingen wordt geluisterd, maar dat er ook rekening gehouden wordt met hun voorstellen.

Het pleidooi van UNIZO en de verenigingen vond gehoor bij de Staatssecretaris: ze beloofde de vraag naar een basissubsidiëring verder te bestuderen zodat de handelaarsverenigingen over de nodige werkingsmiddelen kunnen beschikken. Het Memorandum staat ook op de agenda van de volgende bijeenkomst met de schepenen voor economie en handel, die de Staatssecretaris organiseert.

Het volledige Memorandum vindt u hier : PDF iconNL-versie / PDF iconFR-versie