Via het project ‘Love to be Free’ informeert, connecteert en vertegenwoordigt UNIZO de steeds groeiende groep van freelancers in Vlaanderen en Brussel. Die gerichte aanpak wordt nu Europees erkend, want gisterenavond (29 november) ontving UNIZO een European Enterprise Promotion Award (EEPA Award) én de Grand Jury Prize. Uit de meer dan 200 ingediende projecten uit maar liefst 26 landen selecteerde een internationale jury het UNIZO-project 'Love to be Free' als winnaar in de categorie ‘Investing in Entrepreneurial Skills. De Grand Jury Prize komt daar nog eens bovenop als winnaar boven alle categoriën. 

Deze awards zijn een initiatief van de Europese Commissie en worden ook ondersteund door de Belgische FOD Economie. Met deze prijzen belonen ze sinds 2005 uitmuntende initiatieven die ondernemerschap bevorderen. De uitreiking vond plaats op de jaarlijkse Europese KMO-top in Praag, georganiseerd door de Europese Commissie waar ook de Europese koepelorganisatie SMEUnited een belangerijke partner is. Geert Eggermont en Marijn Ghys van UNIZO namen ter plaatse de awards in ontvangst. Naast ‘Love to be Free’ bereikten ook projecten uit Italië en Cyprus de shortlist.

“Deze erkenning doet deugd en is een pluim voor het ganse team”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. “Met het project ‘Love to be Free’ zetten we sinds 2015 in op het ondersteunen van de freelancers. We bieden hen een zeer ruime dienstverlening op maat en verdedigen de belangen van deze steeds groter wordende groep ondernemers.”
Freelancen zit meer dan ooit in de lift. Het aantal freelancers in Vlaanderen en Brussel blijft stijgen, het afgelopen jaar was er een toename met bijna 7 procent, zo blijkt het laatste Freelancer Focus Rapport van UNIZO en GraydonCreditsafe.  

Danny Van Assche: “Freelancers zijn volbloed zelfstandigen, die graag autonoom en flexibel werken. We vinden hen alle takken van de economie. Ze kunnen actief zijn als consultant, grafisch vormgever, vertaler, copywriter, fotograaf, informaticus, gezondheidscoach,.. Bovenal willen ze vrij zijn. Onafhankelijkheid is de rode draad die alle freelancers, ongeacht sector of activiteit, verbindt. Het zijn volwaardige zelfstandigen. Dat blijkt ook als we peilen naar hun grootste bezorgdheden: het sociaal statuut, de problematiek van laattijdige betalingen en het vinden van goede opdrachten.”  

Het project ‘Love to be Free’, dat mee ondersteund wordt door VLAIO, omvat diverse acties rond advies, ondersteuning en begeleiding van de Freelance ondernemers. UNIZO wil hiermee tegemoet komen aan hun bezorgdheden en hen inspireren en samenbrengen.  “Met onze werking bieden we freelancers de omkadering die ze zoeken. We ondersteunen hen met het vinden van opdrachten, samen met partners voeden we ze over hoe ze zichzelf moeten presenteren naar de markt toe als een aantrekkelijke en professionele partij. Ook helpen we hen met het bepalen van hun marktwaarde en prijs”, zegt Danny Van Assche. 

Het jaarlijks Freelance Focus Rapport vormt de basis van de Love to be Free-werking. Sinds enkele jaren organiseert UNIZO Freelance Friday, een wederkerend online evenement voor freelancers. Het concept is intussen geëvolueerd naar een flitsende live studioshow van één uur tijdens de lunchpauze waar een telkens een specifiek thema centraal staat. Daarnaast is er jaarlijks de Dag van de freelancer een congres waar UNIZO freelancers samenbrengt om hen te informeren en te laten netwerken. Sinds 2021 is er ook de uurtariefcalculator die freelancers helpt om het juiste uurtarief te berekenen voor hun diensten. FreeBiz tenslotte is een lerend netwerk van 7 sessies waar freelance ondernemers een klankbord vinden en begeleid worden door toptrainers.

Danny Van Assche:  We zijn er met het project 'Love to be Free' in geslaagd om een brede werking uit te bouwen waarmee we de diverse groep van freelancers ondersteunen en hun ondernemersvaardigheden verder aanscherpen. Deze Europese erkenning - we vallen dubbel in de prijzen - motiveert ons om onze diensten nog verder uit te bouwen. Volgend jaar lanceren we de nieuwe versie van de uurtariefcalculator en versterken we verder onze Love to be Free-community, zowel online als offline.  Met “Coworking Days” starten we een nieuw concept op, en via LinkedIn vergroten we ons online netwerk.”