UNIZO en de bij haar aangesloten sectorfederaties AWDC (voor de diamantsector), Horeca Vlaanderen,  en het UNIZO Kenniscentrum voor de Dagbladhandel vinden het ongehoord dat de Belgische staat, zelfs na de zopas uitgesproken veroordeling door de Brusselse rechtbank, nog altijd geen haast lijkt te willen maken met de effectieve invoering van de basisbankenwet. Die wet, die moet voorkomen dat bonafide ondernemingen geen bankrekening krijgen, enkel omdat ze 'in de verkeerde sector' zitten, kwam er op vraag van UNIZO en werd ingediend door Leen Dierick (CD&V) en Michael Freilich (N-VA).

"Er zou nu, naar verluidt, pas sprake zijn van een invoering tegen april-mei dit jaar. Dat is een jaar na de initieel vooropgestelde datum", reageert Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO verontwaardigd. "En wie durft er nog op rekenen dat die nieuwe timing ook effectief wordt gehaald? Intussen wordt het nog altijd heel wat bonafide bedrijven quasi onmogelijk gemaakt om ordentelijk zaken te doen, bij gebrek aan een bankrekening."

UNIZO voelde al meteen nattigheid toen het uitvoerende Koninklijk Besluit er op 1 mei van dit jaar nog niet lag. "We hebben toen meteen aan de alarmbel getrokken, ook in een gezamenlijke persmededeling met de betrokken sectorfederaties", gaat Danny Van Assche verder. "De regering sprak op dat ogenblik van een vertraging tot september of oktober, waarbij wij er op aandrongen om de wet toch op zijn minst nog voor de zomer juridisch afdwingbaar te maken. Maar kijk waar we vandaag staan..."

UNIZO en de betrokken sectorfederaties vragen zich luidop af wat ze verder nog kunnen doen nu zélfs een veroordeling door de rechtbank weinig indruk lijkt te maken op deze regering en in het bijzonder de bevoegde minister. "Maar we laten het hier niet bij. Laat dat duidelijk zijn."

Banken weigeren of ontnemen bedrijven steeds vaker bankrekening
De afgelopen jaren zien UNIZO en verschillende aangesloten sectorfederaties steeds vaker hoe financiële instellingen bankrekeningen systematisch aan ondernemers uit bepaalde sectoren weigeren of bestaande rekeningen afsluiten. Naast de diamantsector, de juweliers en horeca kunnen onder meer ook sommige dagbladhandelaars er van meespreken. Wat het voor die ondernemers onmogelijk maakt om nog actief te blijven. Het hebben van een bankrekening is immers een noodzakelijke voorwaarde en zelfs een juridische verplichting om te kunnen ondernemen in ons land.

De basisbankenwet voorziet dat bedrijven die al drie keer werden geweigerd bij een Belgische bank alsnog een bankrekening kunnen openen. Een basisbankendienst-kamer wijst in dat geval een Belgische kredietinstelling aan die toelaat om elementaire bancaire verrichtingen, zoals overschrijvingen en betalingen, uit te voeren.

“Deze wet is voor heel wat bonafide bedrijven dermate levensnoodzakelijk dat nóg verder uitstel onverantwoord zou zijn”, besluit Danny Van Assche.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be