StakingUNIZO reageert fel op de aanhoudende vraag en de acties van de vakbonden voor meer loon bovenop de automatische loonindexering. “Het moet nu maar eens gedaan zijn met de constante eis voor meer loon zonder stil te staan bij de gevolgen voor de ondernemers”, reageert gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. 

Download hier onze snelwijzer over uw rechten en plichten als werkgever bij stakingen en betogingen...

Vrijdag houden de vakbonden op verschillende plaatsen in het land protestacties.  Ze vragen een oplossing voor de stijgende levensduurte en willen hogere lonen. Daarvoor moet de loonwet op de schop. UNIZO verwerpt de demagogie die de vakbonden toepassen om hun achterban op te ruien. 

“We moeten samen door deze crisis door. De kmo’s lijden harder onder de stijgende kosten dan de werknemers.  Het is enorm cynisch dat de enige groep die door de automatische loonaanpassing grotendeels gevrijwaard wordt net de werknemers en de uitkeringstrekkers zijn. Zij worden  door hun vakbond opgestookt om te manifesteren voor nog meer loon. Dat kunnen de kmo’s simpelweg niet betalen”, aldus Danny Van Assche

Er is ons land een systeem van automatische loonindexering. Daardoor zijn werknemers verzekerd dat hun loon stijgt naarmate het leven duurder wordt. We zijn met dat systeem quasi uniek in de wereld. Het zijn de werkgevers die die hoge lonen betalen, en dat gaat momenteel gepaard met een ongeziene stijging van de energie- en grondstofkost. 

“Om werknemers tegen de stijgende levenskosten te beschermen wordt hun loon netjes geïndexeerd, misschien met vertraging maar wel vrij kostendekkend.  En wat doet de vakbond? Manifesteren voor nog meer loon. Want de rijke werkgever die zit nog wel op een berg geld. Wel, voor de kmo’s staat het water aan de lippen. Er is géén marge voor extra loonstijgingen bovenop de index, integendeel”, reageert UNIZO-topman Danny Van Assche fel.  

Om de stijgende kosten te kunnen betalen geven ondernemers aan dat ze hun prijzen sterk zouden moeten optrekken, soms met 15 of 20 procent. Doen ze het niet, dan vreet het aan de marge of worden ze zelfs gedwongen met verlies te werken. Rekenen ze wel door, dan dreigt de inflatie aan te wakkeren en zullen de loonkosten uiteindelijk weer stijgen. Dat is de gevreesde loon-prijsspiraal.

UNIZO benadrukt dat vakbonden en werkgevers in tijden van crisis constructief moeten samenwerken en zoeken naar oplossingen.

Danny Van Assche: “We staan voor een grote uitdaging. Zowel werknemers als ondernemers hebben het moeilijk. Maar de overheid heeft voor de particulieren al heel wat inspanningen gedaan. Denk aan het verlaagd btw-tarief voor energie, de verlaagde accijnzen aan de pomp, de energiecheque, …  In totaal goed voor een kostenplaatje van een slordige 2 miljard euro. Maar voor de ondernemers is nog maar bitter weinig gebeurd. Zij moeten betalen.”

Repetitief roepen om meer loon ‘omdat het leven duurder wordt’, zonder stil te staan bij de gevolgen voor de kmo’s zal bedrijven en jobs vernietigen. Het is voor UNIZO onbegrijpelijk dat de enigen die dankzij de automatische loonaanpassingen grotendeels ontzien worden, nu op straat  komen om méér compensatie en méér loon te eisen.
"Wij pleiten er net voor dat de lasten eerlijk verdeeld worden. De overheden en de werkgevers hebben al inspanningen gedaan, het is niet meer dan billijk dat ook de vakbonden hun bijdrage leveren”, besluit Danny van Assche.