De staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie beslisten vannacht dat er een tijdelijk dynamisch prijsplafond komt op gasaankopen. De Europese Commissie en de ministers van Energie zullen dit verder uitwerken. UNIZO rekent op de Europese beleidsmakers om concreet in te grijpen op de hoge prijzen en de bevoorradingszekerheid te garanderen.  “Energie-intensieve kmo’s zoals bakkers, slagers, horeca en buurtsupers blijven kreunen onder de hoge facturen. De UNIZO-energielijn staat roodgloeiend. De gewestelijke en federale regeringen namen eerder al maatregelen om ondernemers in nood te helpen, maar echt ingrijpen op de prijs kan alleen Europa. De urgentie is groot. De Europese top zette vannacht weer een stap, maar nu moet het snel concreet gemaakt worden”, zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche.

Nu de Europese Raad het principe van een tijdelijk “dynamische prijsplafond” heeft goedgekeurd, kan in de toekomst het interventiemechanisme ingeschakeld worden bij hoge aardgasprijspieken waardoor aardgas niet duurder meer wordt verkocht dan het dynamisch prijsplafond.  Dat zou een snelle impact moeten hebben op de prijzen. Via een ander voorstel wil de Europese Commissie de lidstaten verplichten om gezamenlijk gas aan te kopen, goed voor zo’n 15 procent van hun reserves.  UNIZO heeft steeds gepleit voor samenaankoop aardgas op Europees niveau. 

Danny Van Assche: “Al deze initiatieven die Europa neemt zijn essentiële stappen die moeten leiden tot het afvlakken van de energieprijspieken. Onze hoop rust nu op een daadkrachtig Europa dat snel zorgt voor stabielere energiemarkten, een afvlakking van aardgasprijspieken, minder hoge aardgastarieven en een verzekerde energiebevoorradingszekerheid. Zo niet wordt het voor vele kmo’s een donker 2023.”