Danny Van Assche"We lezen heel wat goed nieuws in de uitkomst van het afgelopen Overlegcomité."  Danny Van Assche reageert relatief tevreden nu de barometer vanaf 18 februari op oranje springt en de horeca en eventsector weer een stuk normaler gaan kunnen functioneren, zonder sluitingsuur, mét dansgelegenheid en met klanten die ook rechtstaand mogen consumeren.

Ook het verlaten van het verplichte telewerk, weliswaar met behoud van de aanbeveling, maar zonder registratietool, wordt door UNIZO goed onthaald: "Dit biedt onze ondernemers de mogelijkheid om hun aanwezigheidsbeleid op de werkvloer opnieuw zelf te sturen, waardoor ze hun werk beter kunnen organiseren, mét behoud van enkele belangrijke basispreventieregels", gaat Danny Van Assche van UNIZO verder, "Ook veel werknemers zullen tevreden zijn nu ze weer vaker collega's in het echt kunnen ontmoeten en opnieuw beter in team kunnen samenwerken."

Het afschaffen van de regel van twee voor shoppers beantwoordt eveneens aan een nadrukkelijke vraag van UNIZO, net zoals het wegvallen van de beperking tot één klant per tien vierkante meter, die erg vooral erg belangrijk is voor de contactberoepers. Ook de afschaffing van het sluitingsuur voor nachtwinkels stemt UNIZO tevreden.

Onbegrijpelijk daarentegen vindt UNIZO het voorlopig behoud van de mondmaskers in winkels, terwijl die niet meer verplicht zijn in discotheken. "Dat is zo onlogisch dat je het aan niemand krijgt uitgelegd. We dringen dan ook aan op de zo snel mogelijke afschaffing ervan."

Aan de UNIZO-vraag om versoepeling voor de reissector kwam het Overlegcomité nog niet tegemoet. Maar de  tegen 18 februari in het vooruitzicht gestelde verduidelijking en vooral vereenvoudiging van de regels voor testing en quarantaine beschouwt UNIZO wel als een stap in de goede richting. "Uiteraard gaan we nauwgelet opvolgen wat hiervan de concrete uitkomst gaat zijn", benadrukt Danny Van Assche.

UNIZO pleit nu voor heel snelle duidelijkheid over de over de overgang naar code geel, waarbij ook het CST wegvalt, het mondmasker de prullenmand in gaat en we eindelijk kunnen weerkeren naar de normaliteit waar iedereen naar verlangt.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E-mail: filip.horemans@unizo.be