Visual gelijk pensioenDanny Van Assche over gelijk pensioen"Dit is een ronduit historisch moment. Een mijlpaal!" Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, schuwt de sterke bewoordingen niet om zowat hét hoogtepunt te beschrijven in de recente geschiedenis van de zelfstandigenpensioenen. Nu donderdagavond ook de plenaire vergadering in de Kamer haar zegen gaf voor de afschaffing van de zogenaamde 'correctiecoëfficiënt', komt er een einde aan een instrument dat zelfstandigen al sinds 1984 eenzelfde wettelijk pensioen ontzegde als werknemers met hetzelfde inkomen. Terwijl zelfstandigen tot nog toe vrede moesten nemen met 69% van het pensioenbedrag dat werknemers met hetzelfde inkomen kregen, zullen ze voortaan exact dezelfde pensioenrechten opbouwen. "UNIZO vecht al decennialang tegen deze discriminatie. De gelijkschakeling stond al in het regeerakkoord en kmo-minister Clarinval heeft namens de bestuursploeg ook woord gehouden. Voor ons is dit een absolute hoogdag."

Dat 'hoogdag'-gevoel wordt ook gedeeld door de voorgangers van huidig gedelegeerd bestuurder, Danny Van Assche, die in de afgelopen bijna 40 jaar strijd voor de verbetering van het zelfstandigenpensioen (als onderdeel van een beter sociaal statuut) mee aan de weg timmerden.

Karel Van Eetvelt was gedelegeerd bestuurder van UNIZO tot 2017: "Meermaals brak ik een lans voor een evenwaardig pensioen voor alle zelfstandigen aan dat van werknemers. Vandaag is het zover. Zelfstandigen doen meer dan hun bijdrage aan ons sociaal vangnet."

Kris Peeters was gedelegeerd bestuurder van UNIZO tot 2004: "Decennia lang was het bereiken van de pensioenleeftijd voor veel zelfstandigen geen 'happy' gebeuren. Ze ontvingen een pensioentje waar ze niet konden van leven. We hebben met succes gevochten om dit onrecht ongedaan te maken."

Jan Steverlynck was gedelegeerd bestuurder van UNIZO tot 1999: "Deze realisatie staat symbool voor de waardering van de samenleving voor de zelfstandige ondernemers. Een gelijk pensioen dat we door jarenlange inspanningen hebben afgedwongen."

Petrus Thys was secretaris-generaal van UNIZO (toen NCMV) tot 1991: "Ik ben blij en trots om te zien hoe we door volgehouden lobbywerk, over de decennia heen en vaak met kleine stapjes, tot deze mijlpaal zijn gekomen. Ik mocht zelf bijvoorbeeld nog meewerken aan de uitrol van een plan om stapsgewijze het minimumpensioen van de zelfstandigen op te trekken. En kijk eens waar we vandaag staan. Fantastisch.”

Welke pensioenverhoging mogen zelfstandigen nu in de praktijk verwachten?

Elke loopbaan is anders en dus zal de uitkomst ook voor iedereen verschillen. Maar om het toch concreet te illustreren maakten we hieronder een simulatie die vertrekt van volgende hypotheses:

  • We gaan ervan uit dat deze zelfstandigen werken tot hun 67 jaar (met uitzondering van Guy, die al op pensioen kan op 66) en een volledige (zuivere) loopbaan als zelfstandige hebben (dus zonder loopbaanjaren als werknemer).
  • Inkomens variëren uiteraard in de praktijk, maar hier gaan we uit van een stabiel inkomen.
  • Voor de gehuwden gaan we ervan uit dat het gezinspensioen voordeliger is en dat de echtgenoot geen inkomsten heeft, geen uitkering geniet of beperkte inkomsten heeft en hoe dan ook geen eigen voordeliger pensioen ontvangt.

Tabel pensioenverschil

"Aanzienlijke bedragen dus, zeker als je ze bekijkt in het licht van een gemiddelde levensverwachting van bijna 82 jaar (mannen en vrouwen samen) in ons land", benadrukt Danny Van Assche van UNIZO.
De nieuwe, niet langer discriminatoire pensioenberekeningsmethode, geldt met terugwerkende kracht voor alle bijdragen die actieve zelfstandigen sinds 1 januari 2021 betaalden en nog in de toekomst zullen betalen. "Dit maakt een groot verschil voor de vele zelfstandigen die wakker lagen van hun toekomstig pensioen. In eerdere UNIZO-bevragingen over het sociaal statuut van zelfstandigen stond een verbetering van het zelfstandigenpensioen steevast op nummer één. Dat hebben we nu ook daadwerkelijk gerealiseerd."

Info: www.unizo.be/gelijkpensioen

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 – E filip.horemans@unizo.be