Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, staat achter het initiatief van minister Van Peteghem en de regering voor de vergroening van het bedrijfswagenpark. "Maar enkel wanneer ook effectief eerst de nodige randvoorwaarden worden vervuld, te beginnen bij de uitrol van een veel dichter laadpalennetwerk dan vandaag. In Vlaanderen staan we op dat vlak voor een uitdaging. Maar in Brussel en Wallonië is de situatie op dit ogenblik nog veel erger. De laadpalen moeten nu als paddestoelen verrijzen."

Vorig jaar werden er in ons land slechts 14.987 volledig elektrische nieuwe wagens ingeschreven, of amper 3,5% van het totaal (431.491) dat jaar. Hybride wagens namen met 47.171 nieuwe voertuigen 10,9% aandeel voor hun rekening (Bron Febiac en FOD Mobiliteit en Transport). "Er zijn ongetwijfeld meerdere verklaringen voor deze bescheiden aantallen, zoals de relatief hogere aankoopkost, het beperktere aanbod aan modellen en de kleinere actieradius. Maar de grootste drempel blijft toch het gebrek aan voldoende laadinsfrastructuur", aldus Danny Van Assche van UNIZO. "En het ergste van al: We zien helaas dat er  sinds 2017 elk jaar minder publieke laadpalen bijkomen."

In Vlaanderen zaten we eind 2020 nog maar op 1 publiek toegankelijke laadpunt per 1.550 inwoners (4.262 laadpunten in totaal), in Brussel 1 per 3.200 inwoners (375 laadpunten) en in Wallonië 1 per 12.300 (294 laadpunten).  Dat brengt het totaal op circa 5.000 laadpalen voor het ganse land. Peanuts in vergelijking met vooruitstrevende landen als Nederland (60.000 publieke en semi-publieke laadpunten, waarvan 2.000 snellaadpunten), of vooral Noorwegen waar intussen al 1 publiek toegankelijke laadpunt per 336 inwoners staat. Volledig elektrische wagens zijn in Noorwegen al goed voor 54% van alle nieuw ingeschreven auto's. Alleen al in Vlaanderen zouden er jaarlijks 5.000 publieke laadpunten, waaronder ook laadpunten voor ultrasnel laden, moeten bijkomen. Maar zoals het nu loopt, gaan we er niet geraken.

De regering kondigt een belastingvermindering aan voor de installatie van private laadpunten, en ook bedrijven zouden de kosten van installatie voor laadpunten fiscaal kunnen aftrekken als die semi-publiek toegankelijk zijn (bedrijfsparkings, parkeergarages...) "Een belangrijke incentive", aldus nog Danny Van Assche. "Maar daarnaast zullen onder meer ook de vergunningsprocedures voor de installatie van publieke laadpalen moeten worden vereenvoudigd en versneld. Er zal tussen nu en 2026 nog veel voorbereidend werk moeten worden verzet om te garanderen dat de transitie naar elektrische bedrijfswagens vlot kan verlopen. Vijf jaar lijkt misschien nog lang, maar het is tegelijk ook heel kort, als je ziet wat er de voorbije vijf jaar maar aan laadinfrastructuur is gebouwd. Het laadnetwerk moet de komende jaren zienderogen groeien."

UNIZO is het intussen oneens met het voornemen van de regering om de aftrekbaarheid van autokosten voor zero-emissiewagens na 2031 te beperken. "Het principe 'de vervuiler betaalt' houdt hier immers geen steek", argumenteert Danny Van Assche. "Als deze beperking er toch komt, dan moet ze deel uitmaken van de geplande grondige hervorming van de personenbelasting." UNIZO is tegelijk wel opgelucht dat de beperking niet geldt voor bestel- en andere functionele bedrijfsvoertuigen.

Info: Meer gedetailleerde feiten en cijfers over het aandeel en aantal (semi-)elektrische wagens en laadpalen (nationaal en per gewest), vindt u in het nieuwe UNIZO-evaluatierapport over klimaat en economie, met daarin ook heel wat andere duurzaamheidsthema's.
U kan het integrale rapport hier downloaden...

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be