Minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne heeft een wetsontwerp klaar om handelszaken te verplichten contant geld te aanvaarden van klanten. Hij voorziet zelfs boetes van minimum 208 euro voor overtreders. UNIZO noemt het voorstel waanzinnig. “Dit gaat in tegen de tijdsgeest, tegen het vrij ondernemerschap en tegen de initiatieven die de overheid de voorbije jaren zelf heeft genomen”, zegt gedelegeerd bestuurder Danny van Assche. 

In principe is het aanvaarden van cash al langer verplicht, maar in de realiteit wordt er niet op gecontroleerd. Vooral de laatste jaren is er veel discussie over het al dan niet verplicht zijn om contant te ontvangen, op federaal én Europees niveau. De vorige minister van Economie, Nathalie Muylle, gaf al aan dat cash weigeren wel kan mits duidelijke affichage. 

Intussen is digitaal betalen mogelijk bij de meeste ondernemers. Het past ook in de huidige tijdsgeest”, zegt Danny Van Assche. “De overheid zelf spoort ondernemers al jaren aan om meer digitale transacties te doen en minder cash. In vele overheidsinstellingen zoals gemeentehuizen, bibliotheken, zwembaden kan je alleen nog maar digitaal betalen. Maar minister Dermagne vindt het blijkbaar wel nodig om voor de ondernemers te gaan bepalen hoe zij hun zaken moeten doen.” 

UNIZO verwerpt het voorstel met klem en noemt het een aanval op het vrij ondernemerschap. Volgens de ondernemersorganisatie zullen de meeste bedrijven sowieso cash blijven aanvaarden, maar mag het de dag van vandaag geen verplichting zijn. Uit recente bevragingen blijkt dat 15 à 20 procent van de detailhandelaars en 6 à 10 procent van alle ondernemingen vandaag al volledig cashloos werkt.

Die bedrijven nu gaan verplichten om ook cash te ontvangen is best verregaand. Het bestellen, afstorten en verwerken van cash geld is niet gratis en wordt bovendien steeds duurder. Er zijn alsmaar minder bankkantoren, en degene die overblijven verhogen hun prijzen. Het zorgt voor een extra veiligheidsprobleem bij de ondernemers, er is meer kans op diefstal en het vraagt administratie. Zo moet je voor het wegbrengen van cash geld ofwel beroep doen op gespecialiseerde beveiligingsfirma’s ofwel allerlei formaliteiten vervullen om dat door personeel te kunnen laten doen. 

Danny Van Assche: “Kortom, meer digitaal betalen is een logische evolutie. Laat ondernemers vrij kiezen. Het voorstel is een rare kronkel van de minister. De reden die wordt meegegeven, dat ouderen nog niet op de digitale trein zijn gesprongen en dus op bepaalde plaatsen niet kunnen betalen, houdt geen steek. Er zijn vele mogelijkheden om digitaal te betalen, en er kan nog altijd in het merendeel van de winkels cash betaald worden.  Laat ons er eerder voor zorgen dat iedereen wél mee is en digitaal betalen verder stimuleren in plaats van bedrijven die het zelf niet willen te verplichten.”