UNIZO ondersteunt de vraag van het ITAA om de deadlines voor het indienen van de aangiften personenbelasting te verlengen. “We gaven al eerder aan dat deze nieuwe deadline, eind september,  onwerkbaar zou zijn voor de accountants. De tijdige indiening van de aangiften van ondernemers komt zo in het gevaar”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. UNIZO roept minister Van Peteghem op om de nieuwe deadline te verplaatsen naar eind oktober, in verder overleg met het ITAA en de stakeholders. Daarnaast formuleert UNIZO een aantal voorstellen om het beroep te versterken, want kmo’s en zelfstandigen hebben het steeds moeilijker om een accountant te vinden. 

Het probleem van de deadline is volgens UNIZO slechts het topje van de ijsberg. “We merken steeds vaker op dat accountants geconfronteerd worden met een stijgende werkdruk en extra administratieve lasten”, zegt Danny Van Assche. “Zo zijn er bijvoorbeeld de anti-witwaswetgeving en de klokkenluidersregeling. Er moet dringend ingezet worden op de versterking van het beroep. Accountancykantoren vinden immers geen personeel meer, het personeel dat er werkt is overwerkt en ziet al verschillende jaren de vakantieperiode opgeofferd aan deadlines.” 

Moeilijk om accountant te vinden 

UNIZO merkt hierdoor steeds vaker dat kmo’s en zelfstandigen het moeilijker hebben om een accountant te vinden die hen kan bijstaan. Verschillende kantoren hebben al langere tijd een klantenstop ingevoerd en het ziet er niet naar uit dat de situatie op korte termijn zal verbeteren. Nochtans is goed financieel advies cruciaal voor kmo’s en zorgt het voor een correcte inning van de belastingen. De administratie is er met andere woorden gebaat bij om te kunnen terugvallen op een sterke sector. 

Voorstellen UNIZO 

UNIZO formuleert daarom een aantal voorstellen die met spoed moeten worden uitgevoerd. Ten eerste moet de deadline voor dit jaar voor de aangifte van de personenbelasting opgeschoven worden naar eind oktober. Daarnaast is er nood aan een periodiek overleg tussen de sector en de administratie waar de data van de indiening moet worden vastgelegd voor de toekomst. De sector heeft immers de beste positie om te bepalen wat haalbaar en werkbaar is. De applicatie tax-on-web dient versterkt te worden en onderhoudsmomenten moeten op voorhand besproken worden. De afgesproken data moeten daarnaast ook gerespecteerd worden.

UNIZO pleit tenslotte al jaren voor de uitwerking van een fiscaal charter tussen de administratie en de belastingplichtige om zo het vertrouwen te herstellen. “Nu roepen we de overheid ook op om de relatie met de sector te versterken en  te luisteren naar de acute noden van het beroep. Dit is noodzakelijk om een goede werking van de kmo’s, het economische weefsel van onze maatschappij, te garanderen”, besluit Danny Van Assche.

 

 

Meer weten? 

Contacteer UNIZO-woordvoerder Gerrit Budts
M 0479/73 28 93 - E-mail: gerrit.budts@unizo.be