“Ingrijpen in de dwangcontracten en garanderen van eerlijk en gelijk speelveld zijn noodzakelijk.” 

UNIZO steunt het initiatief van Kamerlid Michael Freilich om een onderzoek te voeren naar de handelsprakijken die Bol.com toepast om kleine retailers voor het blok te zetten. De ondernemersorganisatie vraagt om ook de andere grote internetspelers mee onder de loep te nemen en verwacht maatregelen van de federale regering.

“De grote spelers hebben teveel macht gekregen”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. “E-commercegiganten als Bol.com, Zalando maar ook Amazon en Ali Baba hebben een dermate marktmacht opgebouwd dat er sprake is van oneerlijke concurrentie. Zij stellen verregaande eisen aan de ondernemers en we moeten ons de vraag stellen of dit allemaal binnen de wetgeving gebeurt.” UNIZO wil een totaalbeleid voor e-commerce met een gelijk belastingstelsel en meer controle en handhaving op de machtspositie, de handelspraktijken en de prijsaanduiding van platformen, op Europees maar ook op Belgisch niveau. 

 

Uit het laatste UNIZO-retailarapport blijkt dat 1 op 10 van ondernemers die online verkoopt gebruik maakt van een van de grote online marktplaatsen. Danny Van Assche: “Het is uiteraard aan elke ondernemer om zelf te bepalen om de grote onlineplatformen als verkoopkanaal te gebruiken. Men moet dan wel goed beseffen dat men, naast het betalen van hoge commissies, ook de belangrijkste bedrijfsgeheimen deelt met zijn grootste concurrent. Die zal niet aarzelen om misbruik te maken van deze data. Begin dit jaar was er nog de eis van Amazon om facturen (bedrijfsinfo) door te sturen. Dat is onaanvaardbaar.” 

Kosten zijn voor de kmo’s 

UNIZO beklemtoont dat in de samenwerking met de grote spelers de kosten steeds op de schouders van de verkoper terecht komen. Problemen met vertragingen van de post, pakjes die beschadigd of onterecht (bv gedragen kledij) retour worden gestuurd zijn ten laste van de ondernemer. De platformen hebben de ondernemers in de tang, want ze betalen niet uit zolang er uitstaande issues zijn. De communicatie verloopt bovendien erg stroef.  Ook is veel oneerlijke concurrentie. Buitenlandse ondernemingen zijn vaak niet in orde met de btw-aangifte waardoor ze veel goedkoper zijn en enorm veel business afnemen. Van zodra het te warm wordt onder de voeten verdwijnen ze met de noorderzon.  

Danny Van Assche: “Door de machtspositie van platformen wordt de ‘race to the bottom’ versterkt. Consumenten staan er vaak niet bij stil dat er altijd iemand is die de prijs betaalt. Door de te hoge commissies wordt veel marge afgegeven en komt de rendabiliteit van de kmo’s in het gedrang. Dat heeft op termijn een slechte invloed op economische groei, met minder belastingeninkomsten en verlies van tewerkstelling als gevolg. Daarnaast zal ook de kwaliteit van producten inboeten. Dit versterkt de wegwerpmaatschappij door fast retail, wat haaks staat op de duurzaamheidsdoelstellingen en circulariteitsprincipes die onze regering en de EU voor ogen hebben.”

 

Nood aan beter kader

UNIZO is zeer tevreden met het initiatief om  een onderzoek in te stellen. “Er zijn voldoende signalen dat er sprake kan zijn van machtsmisbruik wegens economische afhankelijkheid”, stelt Danny Van Assche

Via de DMA-wetgeving heeft de EU reeds  een basis gelegd om online oneerlijke concurrentie door de grote spelers aan te pakken. UNIZO roept de federale overheid op om niet enkel naar Europa te kijken en ook zelf initiatief te nemen. 

Danny Van Assche: “Ook de Belgische wetgever moet zijn rol spelen door beter te controleren én in te grijpen in te verregaande contracten die de grote online spelers opleggen. Naast het aanpakken van de dwangcontracten is er nood aan een gelijk speelveld, zowel wat controles als wat het correct betalen van belastingen betreft.” 

UNIZO pleit tenslotte al langer voor een verbod op gratis retourzendingen.

Danny Van Assche: “Buitenlandse internetgiganten veroorzaken massa’s gratis retourverzendingen, waarvan de milieu- en mobiliteitskosten zeer hoog zijn en waardoor het onmogelijk wordt voor lokale ondernemers om te concurreren. Zelfstandige winkeliers die verkopen via platformen worden, al dan niet rechtstreeks, ongewild meegetrokken in de gratis retourpolitiek, wat weegt op de rendabiliteit. UNIZO pleit daarom voor een Europees verbod op gratis retourzendingen, met een zichtbare bijdrage voor retours bij e-commerce. Dit zal ervoor zorgen dat de CO2-impact van retourzendingen daalt en er een gelijker speelveld komt voor de ondernemers van hier."