Gisterenavond bereikte de federale regering een akkoord over de energiedeal. UNIZO reageert teleurgesteld: “De maatregelen zijn vooral gericht op gezinnen. Er zijn geen concrete inspanningen om de energiekosten van bedrijven te temperen. Onbegrijpelijk!”, zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. Een positieve noot is dat het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt verlengd tot eind juni. 

De federale regering besliste om de btw op elektriciteit en gas te verlagen naar 6 procent tot eind september. Gezinnen die zich verwarmen met stookolie, propaan of butaan krijgen een korting op de factuur van 200 euro en de uitbreiding van het sociaal tarief wordt verlengd.  Voor diesel en benzine worden de accijnzen verlaagd met 0,175 euro per liter. Vanaf 1,7 euro per liter komt een cliquetsysteem. 

“Deze maatregelen temperen de inflatie en zorgen voor minderen kosten voor tankkaarten. De verlaging van de prijs aan de pomp is zeker een goede zaak, maar we missen concrete maatregelen om de energiefactuur voor ondernemers te drukken”, aldus Danny Van Assche.

De regering vraagt eerst aan de Nationale Bank om de gevolgen van de stijgende energie- en grondstoffenprijzen verder te onderzoeken alvorens er maatregelen voor ondernemingen komen. Danny Van Assche: “We snappen niet waar men op  wacht. De situatie bij de bedrijven is minstens even precair als bij de gezinnen. De facturen zijn verveelvoudigd. Door nog langer te wachten om hierop in te grijpen komen vele bedrijven in de problemen.” 

Uit een recente bevraging van UNIZO blijkt dat 62% van ondernemers lijdt onder de sterke stijging van de grondstoffen en 29% kampen heeft met vertraagd of duurder transport. “Onze kmo’s hadden hier meer van verwacht. We vragen de federale regering om snel concrete maatregelen uit te werken op maat van de bedrijven. De voorstellen lagen op tafel. Elke dag telt."

De verlenging van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tot eind juni is een goede zaak. Dat systeem verviel op 31 maart. UNIZO was vragende partij om het minstens met een kwartaal te verlengen. Ondertussen moet het klassieke systeem van tijdelijke werkloosheid om economische reden grondig hervormd worden.

Meer weten? 

Contacteer UNIZO-woordvoerder Gerrit Budts
M 0479/73 28 93 - E-mail: gerrit.budts@unizo.be