“We zijn tevreden dat de federale regering er eindelijk in slaagt om een consensus te bereiken in het energiebeleid”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. “Dat alleen al is een grote stap vooruit.” De absolute nood aan bevoorradingszekerheid rechtvaardigt volgens UNIZO het langer openhouden van de twee jongste kernreactoren.  Wel verwacht de ondernemersorganisatie een snelle concretisering van de beloofde versnelde energietransitie. Daarvoor moeten de bestaande knelpunten worden weggewerkt. 

“Deze crisis moet een keerpunt zijn waarin we radicaal kiezen voor nieuwe technologieën en onze afhankelijkheid van onstabiele regio’s in de wereld verminderen”, zegt Danny Van Assche. “Daarom moeten zowel op Vlaams als federaal niveau snel een aantal knelpunten worden opgelost. Naast de extra investeringen in windmolenparken op zee, moet het decreet 'bestemmingsneutraliteit' waardoor windmolens op land makkelijker vergund kunnen worden nu eindelijk gestemd worden door de Vlaamse regering.” 

UNIZO wijst erop dat ten opzichte van andere EU-lidstaten Vlaanderen nog een grote achterstand in de aanleg van warmte- en koudenetten en microgrids heeft. Hiervoor moet de nodige juridische omkadering komen. Ook het aantal laadpalen voor elektrische wagens moet drastisch worden uitgebreid.

"Op langere termijn moeten we hernieuwbare energie niet allemaal zelf produceren in ons kleine land. Via een pan-Europees elektriciteitsnetwerk kunnen we energie binnenhalen van plaatsen in Europa waar er plek genoeg is en de natuur in ons voordeel speelt.  Dat is goedkope zonne-energie uit het zuiden en windenergie uit het noorden", aldus Danny Van Assche.

Maatregelen voor ondernemers

De federale regering besliste eerder om de btw op elektriciteit en gas te verlagen naar 6 procent. Ook aan de pomp worden de prijzen verlaagd. Deze maatregelen temperen de inflatie en zorgen voor minderen kosten voor tankkaarten, maar UNIZO mist nog concrete maatregelen om de energiefactuur voor ondernemers te drukken. 

“We vragen de federale regering om snel concrete maatregelen uit te werken op maat van de bedrijven. De accijnzen op energie kunnen naar omlaag”, zegt Danny Van Assche. 

Concreet vraagt UNIZO aan de  federale regering om de bijzondere accijns op elektriciteit op 0 te zetten. Dat kan 500 euro op jaarbasis opleveren voor een kleine KMO op. Voor bedrijven op middenspanning gaat het al snel om een korting van circa 4.000 euro per jaar.  Ook de Vlaamse regering moet haar verantwoordelijkheid nemen en de openbare dienstverplichtingen uit de elektriciteitsdistibutienettarieven halen. Dat kan de elektriciteitsfactuur van een kleine KMO verlagen met ongeveer 1.200 euro op jaarbasis.   

 

Meer weten? 

Contacteer UNIZO-woordvoerder Gerrit Budts
M 0479/73 28 93 - E-mail: gerrit.budts@unizo.be