Er is binnen de regering geen meerderheid om postbedrijven te verplichten om te werken met vaste arbeidscontracten, zo blijkt uit het actualiteitsdebat dat hierover vandaag plaatsvond. Dit voorstel werd eerder via een voorontwerp van wet gelanceerd door vicepremier en minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter. UNIZO reageert tevreden want het verplichten om te werken met vaste arbeidscontracten zou een zeer gevaarlijk precedent zijn. 

Minister De Sutter wilde tegen 2025 grotere postbedrijven verplichten om tot 80% van hun medewerkers met een werknemersstatuut in dienst te hebben. Dat zou concreet betekend hebben dat kmo’s die pakjes bezorgen bijna niet meer voor de post kunnen werken. UNIZO reageerde fel tegen deze oneerlijke maatregel en is tevreden dat het voorstel geen meerderheid vond binnen de federale regering. 

“We veroordelen elke vorm van misbruik met klem, maar als er overtredingen zijn moet de overheid controleren en sanctioneren. De minister wilde met haar voorstel ingrijpen in de bedrijfsvoering van de ondernemers. Dat was voor ons echt wel een brug te ver”, zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. “Als de overheid er niet in slaagt om voldoende te controleren en de bestaande wetgeving af te dwingen, moet men de eigen werking aanpakken en niet de ondernemers hiervan de dupe maken.”  

Er wordt nu gewerkt aan een nieuw voorstel. UNIZO vraagt om geen steekvlampolitiek te voeren en rekening te houden met de kmo’s. “Er is momenteel een regelgevend kader, maar dat wordt niet voldoende gehandhaafd. We vragen om eerst een grondige impactanalyse te voeren vooraleer eventueel extra wetgevende stappen worden genomen", aldus Danny Van Assche.