UNIZO-topman Danny Van Assche is tevreden en opgelucht nu de sociale partners binnen de Groep van 10, zij het zonder het socialistische ABVV en FGTB, een akkoord hebben bereikt over meer flexibiliteit op de werkvloer, om de personeelsuitval door omikron op te vangen. De afgesproken regeling loopt tot eind februari. "Het is belangrijk dat we met deze overeenkomst een gezamenlijk signaal kunnen geven", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Deze acute situatie vergt heel uitzonderlijke maatregelen."

Een belangrijk element uit het akkoord is voor UNIZO bijvoorbeeld de mogelijkheid om jobstudenten in de afgesproken periode 45 uren extra te laten presteren, zonder dat die worden meegeteld voor hun maximum contingent. Maar ook de extra inzetbaarheid van mensen in bepaalde verlofstelsels, van (vervroegd) gepensioneerden, van tijdelijk werklozen in andere bedrijven... tot en met asielzoekers met de nodige verblijfsdocumenten, zal volgens UNIZO heel wat soelaas kunnen bieden in bedrijven in acute personeelsnood door de vele afwezigheden.

UNIZO rekent er op dat de afgesproken maatregelen nu zo snel mogelijk ingang kunnen vinden.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22 37 51 - E filip.horemans@unizo.be