UNIZO en Dyzo (de organisatie die ondernemers in moeilijkheden begeleidt) reageren positief op het zopas gepubliceerde arrest van het Grondwettelijk Hof, waardoor gefailleerden niet langer hun recht op kwijtschelding van (rest)schulden verliezen, als ze daartoe niet zelf een aanvraag indienen, binnen de 3 maanden. "We pleiten zelf ook al langer voor een aanpassing van die strenge maatregel die gefailleerden, ook wanneer ze geheel te goeder trouw waren, in zware miserie kan storten", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

"Ondernemers die hun levenswerk door een faling verliezen, gaan door een diep dal, emotioneel en financieel. Ze moeten aan zoveel zaken denken en met van alles en nog wat rekening houden, waardoor ze bepaalde formaliteiten, zoals het zelf op tijd aanvragen van schuldkwijtschelding vaak over het hoofd zien. Dikwijls gaat het niet eens om een vergetelheid. Veel gefailleerden wéten gewoonweg niet dat ze zelf die aanvraag moeten indienen", verduidelijkt Olivier Delaere, directeur van Dyzo. "Drie maanden is bovendien een erg korte periode in dit soort pijnlijke situaties. De gevolgen voor wie geen tijdige aanvraag  indiende zijn echter dramatisch. Terwijl wie wél de aanvraag indiende vrijwel altijd kwijtschelding van schulden krijgt, verliest wie dat niet doet onherroepelijk dat recht, met als gevolg dat zo'n gefailleerde vaak voor de rest van zijn leven schulden moest blijven afbetalen. Het Grondwettelijk Hof oordeelde nu dat dit ongrondwettig is."

UNIZO en Dyzo vragen nu aan de wetgever om meteen ook de integrale procedure voor de kwijtschelding van schulden te herbekijken. "Een gefailleerde die te goeder trouw handelde verdient absoluut een tweede kans na een faling", benadrukt Danny Van Assche, "Zo zullen er binnenkort bijvoorbeeld ongetwijfeld bedrijven failliet gaan die begin vorig jaar nog perfect gezond waren maar door corona in de problemen zijn geraakt. Die mensen mogen daar niet de rest van hun leven voor gestraft worden. Tegelijk is het aangewezen dat er in het belang van de rechten van schuldeisers wel altijd naar het globale plaatje gekeken wordt. De rechtbank moet het laatste woord hebben over de 'verschoonbaarheid' van schulden (zoals de kwijtschelding vroeger werd genoemd), wat sinds de nieuwe regelgeving sinds 2018 niet meer automatisch het geval is. Als een gefailleerde nu schuldkwijtschelding aanvraagt en niemand verzet zich daartegen, dan moet de rechter die schuldkwijtschelding automatisch toekennen. Dat is dan weer wat te makkelijk en zet de deur te wijd open voor eventuele misbruiken. Vergeet niet dat heel wat leveranciers - óók zelfstandigen - vaak slachtoffer zijn van faillissementen. De spons vegen over schulden mag dus niet zomaar lichtzinning gebeuren."

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be