"We hebben gepleit voor een maximale uitvoering van de laatste fase van het zomerplan en we zijn tevreden dat de beleidsmakers daar  bijna integraal zijn op ingegaan." Dat zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, na de afloop van de persconferentie door het Overlegcomité.

"Qua vaccinatiegraad behoren we op internationaal niveau tot de absolute top. Elke volwassene kreeg de kans om zich te laten inenten - en krijgt die nog - om zo goed mogelijk beschermd te zijn tegen eventuele nieuwe besmettingen. Dat plaatst de huidige evolutie van de coronacijfers in een heel ander perspectief. Het is dan ook tijd om opnieuw zo goed als volledig terug naar de normaliteit te gaan."

UNIZO schaart zich achter het behoud van enkele beperkte basismaatregelen, zoals aandacht voor voldoende ventilatie, en is opgelucht nu het gebruik van coronacertificaten de absolute, tijdelijke uitzondering zal blijven voor heel grote events. Gelet op de verscherpte controles bij reizen vraagt UNIZO wel bijzondere aandacht voor de impact op de reissector. Die blijft op vlak van steun uit de boot vallen terwijl hij tot de hardst getroffen sectoren behoort.

In verband met de nog zorgwekkende situatie in Brussel verwijst Danny Van Assche naar het standpunt van het Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers (OZZ), binnen de  bij UNIZO aangesloten Federatie Vrije Beroepen. In een persmededeling, eerder deze week verklaarde het OZZ expliciet geen bezwaar te hebben tegen een algemene vaccinatieplicht voor alle zorgverstrekkers - zelfstandigen zowel als werknemers - als dat kan bijdragen aan de oplossing voor Brussel.

Voornaamste dissonant in de beslissingen van het Overlegcomité is volgens UNIZO de ongelijke behandeling van discotheken en danscafé's ten opzichte van binnenevents. Terwijl op binnenevents al volop mag worden gedanst, blijft dat nog tot 1 oktober verboden in danscafé's en discotheken (die zelfs pas op 1 oktober mogen openen). "Dit krijg je aan niemand uitgelegd", zegt Danny Van Assche, "Een heropening van de discotheken op 1 september, zij het dan voorlopig nog met gebruik van het coronacertificaat, was veel logischer en correcter geweest."

UNIZO kijkt intussen uit naar het tegen 10 september beloofde plan om de federale fase te beëindigen, en - vooral - naar het Overlegcomité van midden september, waar naar verwachting nog meer versoepelingen zullen worden doorgevoerd.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be