De bevoegde Europese ministers beslisten vandaag dat er een automatisch beschermingsstatuut komt voor Oekraïners die vluchten voor de oorlog. Hierdoor moeten ze de normale asielprocedure niet doorlopen en kunnen ze vanaf dag één aan het werk. UNIZO pleitte eerder voor snelle duidelijkheid en reageert tevreden. 

“Op korte termijn zullen we ook in ons land duizenden vluchtelingen opvangen. Het belangrijkste is dat Oekraïense vluchtelingen eerst een veilig onderkomen vinden én ook een waardig leven kunnen uitbouwen zolang de oorlog blijft voortduren. Naast opvang en huisvesting moeten we ook tijdelijk werk aanbieden, voor zij die dat willen. Deze unieke versoepeling maakt dat mogelijk”, reageert UNIZO-topman Danny Van Assche. De ondernemersorganisatie wil graag nog verder gaan en vraagt dat iedereen die legaal in ons land verblijft dadelijk aan het werk kan.

De EU laat voor de eerste keer een Europese richtlijn in werking treden die al twintig jaar bestaat. Oekraïners kunnen vanaf nu deze ‘tijdelijke beschermingsstatus’ aanvragen in België. Op die manier krijgen ze gedurende minstens één jaar dezelfde rechten als erkende vluchtelingen. Dat betekent recht op opvang, sociale steun, gezondheidszorg, arbeid en opleiding. 

“Oorlogsvluchtelingen kunnen dus onmiddellijk aan de slag als werknemer zonder de noodzaak om een arbeidskaart aan te vragen, en mits de aanvraag van een beroepskaart als zelfstandige. Een goede zaak, want wie werkt maakt beter deel uit van ons sociaal weefsel en kan beter voorzien in eigen welvaart en toekomst. Bovendien zijn er bij de kmo’s heel wat mogelijkheden om deze vluchtelingen ook echt werk aan te kunnen bieden”, zegt Danny Van Assche. “De EU neemt vandaag een grote en unieke stap. Waarom niet  verder gaan en deze maatregel toepassen voor iedereen die legaal op ons grondgebied verblijft? Ook wie hier tijdelijk is moet onmiddellijk aan het werk kunnen. Het zou de administratieve rompslomp en frustraties voor een groot deel oplossen en geeft mensen kans op een hogere welvaart.”

 

Meer weten? 
Contacteer UNIZO-woordvoerder Gerrit Budts
M 0479/73 28 93 - E-mail: gerrit.budts@unizo.be