Sinds 2014 vraagt UNIZO om een energienorm in te voeren voor bedrijven.  Op initiatief van minister van Energie, Tinne Van der Straeten, en minister van Financiën, Vincent Van Petegehem, heeft de Commissie Energie van de Kamer nu het gedeelte "energienorm", dat deel uitmaakt van de Programmawet, goedgekeurd.  Daardoor zullen de federale heffingen en bijdragen in de energiefactuur vervangen worden door accijnzen. Die accijnzen kunnen gestuurd worden waardoor stijgende energiefacturen kunnen afgeremd of geplafonneerd worden, en de energienorm realiteit wordt.
 
UNIZO reageert tevreden op de wettelijke verankering van de energienorm. UNIZO ijverde immers vele jaren actief voor de invoering van een energienorm naar analogie met de bestaande loonnorm.  Deze moet bijdragen aan het vrijwaren van de concurrentiekracht van onze ondernemingen.
 
Nu moeten de energietarieven bij ons en in de ons omringende landen gemonitord worden. Als vastgesteld wordt dat de energieprijs hier hoger is, dan moet de regering ingrijpen en bijsturen via de accijnzen. Zo kunnen forse stijgingen vermeden worden en kan gezorgd worden dat onze KMO-energiefactuur in lijn blijft met die van de buurlanden.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be