UNIZO reageert verbolgen op de 'golf van acties' die de vakbonden voor nu vrijdag aankondigen. Vooral de dreiging met het blokkeren van kruispunten, bedrijventerreinen en het platleggen van individuele bedrijven is voor UNIZO-topman Danny Van Assche onaanvaardbaar. "Als de vakbonden vrijdag willen staken, is dat hun recht. Maar daar tegenover staat ook het recht op werken. We dringen er dan ook op aan dat de vrije toegang tot onze bedrijven gegarandeerd blijft, voor de zaakvoerders, de werkwillige medewerkers, hun leveranciers en klanten." Ook transporten van en naar de bedrijven verhinderen door wegblokkades is voor UNIZO uit den boze.

Gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche wijst op het nog altijd lopende herenakkoord over sociale vrede. Hij roept de vakbonden op om dat herenakkoord te respecteren. "Wat heeft het trouwens voor zin om nu actie te voeren voor maatregelen die de huidige regering toch niet meer kan nemen?", gaat Danny Van Assche verder. "De nood aan rust en stabiliteit is net nu erg groot. Als de vakbonden met ons - werkgevers - willen onderhandelen doen ze dat beter aan tafel, binnen de Groep van 10. Bij UNIZO blijven we inzetten op constructief sociaal overleg. Maar we kunnen alleen slagen als ook de vakbonden hierin op een even constructieve manier willen in investeren. Met vakbondsacties het fatalisme voeden gaat ons geen stap vooruit helpen."

Info: Naar aanleiding van de aangekondigde vakbondsacties van vrijdag opent UNIZO een gratis meldpunt voor getroffen ondernemers. Ze kunnen met hun vragen en problemen terecht op het nummer van de UNIZO Ondernemerslijn: 02 21 22 678 en op ondernemerslijn@unizo.be.
Op de webpagina www.unizo.be/staking vinden ondernemers info over hun rechten en plichten, plus praktische tips over hoe te reageren wanneer hun zaak wordt getrokken door acties.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be