Voor ruim één op vijf ondernemers staat er dit jaar minder dan één week vakantie op de agenda. Een kleine minderheid (6 procent) neemt helemaal geen verlof.  Dat blijkt uit een steekproef die UNIZO voerde bij 207 ondernemers.  In vergelijking met de voorbije twee coronajaren zien we dat ondernemers terug iets meer op vakantie gaan, zeker vergeleken met 2020 toen 36 procent minder dan 1 week verlof nam. Gevraagd naar het effect van de huidige kostencrisis geven 1 op 5 ondernemers aan dat ze minder vakantie nemen dan in een normale periode (vóór corona). Een kwart kiest voor een vakantie dichter bij huis.
 

 

Zomer blijft vakantieperiode bij uitstek

 

Maar liefst 8 op 10 ondernemers nemen hun vakantie in de zomer. Opvallend is dat we dit jaar een verschuiving zien van vakantieplannen naar de zomer: vorig jaar koos nog 30 procent voor een vakantie buiten de zomermaanden. Uiteraard speelt hier ook de sector een rol. De detailhandel, diensten, groothandel en vrije beroepen nemen hun hoofdvakantie op een ander moment in de zomermaanden, de respondenten uit de horeca gaan – logischerwijze – pas met vakantie buiten het zomerseizoen en het gros van de bouw houdt zich aan het bouwverlof. 

 

Voor 1 op 4 beïnvloedt kostencrisis ook de keuze van vakantiebestemming

 

Voor bijna 1 op 4 ondernemers die aangeven vakantie te nemen, beïnvloedt de kostencrisis hun keuze van vakantiebestemming.  Er zijn uiteenlopende redenen voor ondernemers om niet of minder op vakantie te gaan.  De belangerijkste is dat het werk dan blijft liggen. De andere redenen hebben allemaal met financiën te maken: te hoge kosten, geen inkomsten en een beperkt vakantiebudget. Een andere reden om verlof te beperken is dat er onvoldoende personeel beschikbaar is om het werk over te nemen. 

 

Gerrit Budts, woordvoerder UNZO:  “De kostencrisis heeft toch een duidelijke invloed op vakantieplannen van zelfstandige ondernemers. Toch kunnen we niet genoeg benadrukken dat vakantie nemen belangrijk blijft voor iedereen, zeker in crisistijden.  Heel wat ondernemers zitten namelijk op hun tandvlees en hebben nood aan rust. In de laatste cijfers van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor (SERV) blijkt dat  12 procent (44.000) van de Vlaamse zelfstandige ondernemers burn-outsymptomen rapporteert. Ze hebben nog geen effectieve burn-out ontwikkeld en zijn nog aan de slag, maar kunnen door psychische vermoeidheid niet meer naar behoren functioneren op hun werk. Voor deze groep is het dus belangrijk om voldoende aandacht te hebben voor primaire preventie. Voldoende rustmomenten kan het ontwikkelen van burn-outsymptomen mee helpen beperken. Vrije tijd en afleidingen zijn, ook voor zelfstandigen, nodig voor een goede mentale gezondheid. Belangrijk is wel dat die vrije tijd ook echt voor vrienden, familie en vakantie gereserveerd zijn. Het is goed om te zien dat er in vergelijking met 2020 en 2021 globaal gezien weer meer vakantieplannen gemaakt worden door ondernemers, maar toch blijven er nog te veel obstakels om voluit en verdiend van een vakantie te kunnen genieten." 

Meer weten? 

Contacteer UNIZO-woordvoerder a.i. Chiel Sterckx
M 0472/41 45 67 - E-mail: chiel.sterckx@unizo.be