"Compleet van de pot gerukt en contraproductief, een voorstel uit de vorige eeuw...", Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, schuwt de scherpe bewoordingen niet om het voorstel van minister Pierre-Yves Dermagne voor vrijwillig ontslag met uitkering compleet af te branden.

"Dit voorstel staat haaks op de realiteit van de krapte op de arbeidsmarkt. Het te voeren beleid moet er net moet opgericht zijn om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden en te krijgen", gaat Danny Van Assche van UNIZO verder. "Je gaat werknemers toch niet verleiden met een uitkering om op eigen initiatief van een actieve job naar de werkloosheid over te stappen? Mensen zijn uiteraard vrij om van job te veranderen wanneer ze zich niet gelukkig voelen bij hun huidige werkgever. Maar in een normale wereld zoek je dan eerst een andere job om vervolgens je ontslag te geven. Voor wie zich als werknemer wil heroriënteren bestaan er trouwens al verschillende instrumenten om daarbij te helpen, zoals het opleidingsverlof en de loopbaanbegeleiding. In een dermate krappe arbeidsmarkt als vandaag is dergelijk desactiveringsbeleid volstrekt onverantwoord. Het lijkt er op dat Dermagne een 80% werkloosheidsgraad wil behalen in plaats van een 80% werkzaamheidsgraad."

Danny Van Assche merkt ook nog op dat het voor de PS stilaan een gewoonte lijkt te worden om geheel solo slim te spelen, en zomaar plannen en voorstellen te lanceren, zonder voorafgaand overleg met de andere regeringspartijen en zonder de minste aftoetsing met de sociale partners. "Dit doet heel erg denken aan het onlangs eveneens 'out of the blue' gelanceerde pensioenplan van PS-politica Karine Lalieux. Onverantwoord en onbegrijpelijk. Een bevoegd minister onwaardig. Zoiets verwacht je enkel in een bananenrepubliek."

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be