UNIZO ijvert al járen voor een verdere inkrimping van de wettelijke, maximum betalingstermijnen in Business-to-Business (B-to-B)- en Government-to-Business (G-to-B)-contracten en die inkrimping komt met de goedkeuring van het wetsvoorstel van Kamerlid Leen Dierick (CD&V) daarover, vandaag in de Kamercommissie Economie, nu wel heel dichtbij. Er moet nu enkel nog over worden gestemd in de plenaire, wellicht binnen een maand, en dan is de maximum betalingstermijn van - dit keer écht - 60 dagen een feit. "In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel wordt expliciet verwezen naar de jaarlijkse betaalhygiënestudie van UNIZO en Graydon, waarin we ook telkens opnieuw ons standpunt en onze verzuchtingen ventileerden", aldus een tevreden Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

"Goed dat er naar ons is geluisterd en dat ons lobbywerk heeft geloond", gaat Danny Van Assche verder. "Zeker in deze prille relanceperiode is snel betaald worden belangrijker dan ooit voor de overlevingskansen van onze kmo's." UNIZO beschouwt het gestemde wetsvoorstel als een zevenmijlssprong vooruit. Op langere termijn blijft UNIZO wel ijveren voor maximum betalingstermijnen van 30 dagen, all in.

Meest fundamentele, door UNIZO nadrukkelijk bepleite, nieuwe stap in het wetsvoorstel is de nu écht maximum betalingstermijn van 60 dagen. In theorie bestond die voordien al. Maar in de praktijk kwam daar nog dikwijls het beproefde achterpoortje van de 'verificatietermijn' (waarin de factuur werd gecontroleerd) van wel 30 dagen bovenop, waardoor de (heel vaak) kmo-leveranciers aan grote bedrijven wel 90 dagen op hun geld moesten wachten. Het wetsvoorstel maakt daar nu komaf mee door te bepalen dat een eventuele verificatietermijn vervat moet zitten binnen dat plafond van 60 dagen (en er dus niet mag worden bij opgeteld). Mogelijke uitzonderingen hierop voor een aantal sectoren moeten eerst voor advies langs de Hoge Raad voor Zelfstandigen en Kmo's (HRZKMO) passeren.

Nog belangrijk in het wetsvoorstel is dat ook diverse andere achterpoortjes om alsnog later te betalen worden gesloten. Zo moeten volgens het wetsvoorstel, en net zoals UNIZO vroeg, alle nodige stukken voor de opmaak van een factuur (zoals een eventueel PO-nummer...) tijdig worden aangeleverd. Contractuele afspraken over de ontvangstdatum van de factuur worden verboden en interesten en forfaitaire schadevergoedingen zullen automatisch verschuldigd worden bij laattijdige betaling. "Exact zoals we hebben bepleit!"

UNIZO kijkt nu uit naar de stemming van het wetsvoorstel in de plenaire en rekent er op dat de (voortaan kortere) wettelijke betalingen ook veel strikter dan tot nu toe zullen worden nageleefd. Door bedrijven, maar net zo goed door de verschillende overheden.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be