Mensen aan het werkUNIZO verwelkomt een aantal belangrijke maatregelen die de Vlaamse regering vandaag nam, waaronder de nu concrete uitbreiding van de jobbonus naar werknemers met een laag loon die de overstap maken naar het zelfstandig ondernemerschap. "Dit kan een belangrijke ruggensteun zijn voor starters in deze niet evidente economische conjunctuur", aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. UNIZO vindt evenwel dat ook Brusselaars of Walen met een laag loon, die in Vlaanderen een zaak starten of een job opnemen, de jobbonus moeten kunnen krijgen.

Ook de verlenging van het gemeenschappelijk initiatiefrecht van het Vlaams opleidingsverlof, waarbij de werknemer een opleiding op voorstel van de werkgever volgt, kan op de volle steun van UNIZO rekenen. Concreet betekent dit dat werkgevers en werknemers samen kunnen beslissen over een opleiding binnen het Vlaams Opleidingsverlof, die beide partijen ten goede komt. Dit is een heel goede stap naar levenslang leren op de werkvloer, vindt UNIZO.

Op de uitbreiding van de transitiepremie, naar iedereen die niet beroepsactief is en geen uitkering krijgt, en die de stap wil zetten naar het ondernemerschap, reageert UNIZO tevreden. "Het is belangrijk om zoveel mogelijk mensen te activeren op de arbeidsmarkt en het is positief dat het ondernemerschap daarbij alsmaar meer als een volwaardige optie wordt gepromoot", zegt Danny Van Assche van UNIZO. "Tegelijk willen we het belang benadrukken van een voldoende screening en een verplicht opleidingstraject voor de kandidaten, om hier een gezonde succesratio te realiseren."

Het belangrijkste instrument om levenslang leren in de kmo tot stand te brengen is de KMO-portefeuille. Geen enkele andere maatregel zorgt op een even effectieve manier voor zoveel opleiding in bedrijven. UNIZO vindt het goed dat de KMO-portefeuille een laagdrempelig instrument blijft om de kosten voor bijkomende opleiding en vorming in kmo's te milderen, waarbij de steunpercentages en -bedragen onveranderd blijven. In de aanpassing naar een meer thematische sturing kan UNIZO meegaan. "Maar", voegt Danny Van Assche daar meteen aan toe, "de grens van de hervormingen is nu wel bereikt. Wanneer je het ernstig meent met een beleid voor levenslang leren, dan moet je net méér in de KMO-portefeuille investeren."

UNIZO besluit dat de Vlaamse regering hier een aantal goede maatregelen heeft genomen om meer mensen aan het werk te krijgen, "maar om de ambitie van een 80% tewerkstellingsgraad effectief te realiseren, moeten we nu samen werk maken van de uitvoering van het Vlaams Werkgelegenheidsakkoord."

Meer weten?
Contacteer UNIZO-woordvoerder a.i. Filip Horemans
M 0478/22 37 51 - E-mail: filip.horemans@unizo.be