Vincent Van PeteghemUNIZO ziet heel wat positieve elementen in de voorgestelde fiscale hervormingen van minister van Financiën Vincent Van Peteghem. "Exact een jaar geleden riepen we in ons rapport 'Loon naar werken' op om de kloof tussen netto-loon en totale loonkost te verkleinen. Deze blauwdruk biedt daar een antwoord op", stelt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche tevreden vast. "Tegelijk blijven er nog heel wat vragen en bezorgdheden over de impact en de concrete uitvoering van vele maatregelen."

De verlaging van de lasten op arbeid, waarbij werknemers bruto niet meer verdienen maar wel meer netto koopkracht overhouden, lijkt zo weggeplukt uit het UNIZO-rapport, evenals de maatregelen om daartoe te komen: een verhoging van de belastingvrije reserve, een verlaging van de belastingtarieven en -schijven, en het schrappen van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid.

Ook met de verlaging van de vennootschapsbelasting voor kmo's, van 20 naar 15% en de verdubbeling van de drempel waarop het maximumtarief van toepassing is (van 100.000 naar 200.000 euro) geeft de minister aan dat het hem menens is met het creëren van meer zuurstof voor lokale ondernemers. Zijn voorstel voor een minimumbelasting voor multinationals sluit naadloos aan bij het UNIZO-standpunt daarover.

Uiteraard stelt UNIZO ook heel wat vragen bij bepaalde maatregelen, bijvoorbeeld over het inkomen van de ondernemer of over de praktische uitvoering van bepaalde ideeën. Een grote belastinghervorming als deze moet volgens UNIZO hoe dan ook gepaard gaan met een ontvetting van de overheid, in functie van een efficiëntere dienstverlening met een kleiner overheidsbeslag. De minister beaamt dit wel, maar moet dit ook concreet maken, aldus UNIZO.

Meer weten?
Contacteer UNIZO-woordvoerder a.i. Filip Horemans
M 0478/22 37 51 - E-mail: filip.horemans@unizo.be