UNIZO reageert tevreden op de hervorming die de Vlaamse regering doorvoert om langdurig werklozen en niet-beroepsactieven weer aan de slag te krijgen. Vanaf 1 oktober kunnen werkgevers van een nieuwe doelgroepvermindering genieten als ze mensen in dienst in nemen die minstens twee jaar zonder werk zaten. “Vooral voor het activeren van langdurig niet-beroepsactieven is deze hervorming belangrijk, voor hen was er vroeger geen steun. Deze maatregel vloeit voort uit het sociaal akkoord (VESOC-akkoord) dat de Vlaamse sociale partners eerder afsloten. We zijn zeer tevreden met deze concretisering door de Vlaamse regering”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche.

Werkgevers kunnen dankzij de hervorming rekenen op een  RSZ-korting van 1.000 euro per kwartaal, met een maximum van 4.000 euro per werknemer. De Vlaamse regering wil zo drempels wegwerken die langdurig werkzoekenden en langdurig niet-beroepsactieven ervaren in de zoektocht naar werk. 

“Het aan de slag krijgen van langdurig werklozen en niet-beroepsactieven is een van dé grote uitdagingen op de arbeidsmarkt”, zegt Danny Van Assche. “We zijn zeer tevreden dat er nu ook steun is bij het aanwerven van langdurig niet-beroepsactieven.  Die was er vroeger niet. De kosten die bedrijven hebben om hen aan te werven en op te leren worden op deze manier deels gecompenseerd.” 

Een recente UNIZO-peiling toont aan dat deze maatregel broodnodig is. Er is in Vlaanderen een grote vraag naar arbeidskrachten, maar amper de helft van de kmo-ondernemingen krijgt de vacatures ingevuld. De hoofdreden hiervoor is het gebrek aan kandidaten. “Deze concretisering van een maatregel uit het Vlaams sociaal akkoord is weer een extra  stap om meer mensen aan het werk te krijgen”, besluit Danny Van Assche.

 

Meer weten? 

Contacteer UNIZO-woordvoerder Gerrit Budts

M 0479/73 28 93 - E-mail: gerrit.budts@unizo.be