De Vlaamse Regering besliste vandaag over invoering van de knelpuntpremie voor niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die niet-beroepsactief zijn en een langdurige knelpuntopleiding willen volgen. UNIZO reageert tevreden: “Hiermee wordt weer een stuk van het sociaal akkoord geoperationaliseerd dat de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners vorig jaar in juni afsloten. De knelpuntpremie is een extra instrument om de groep niet-beroepsactieven zonder uitkering naar onze arbeidsmarkt te trekken en hen daartoe ook financieel te stimuleren.  Indien we een werkzaamheidsgraad van 80% willen bereiken, zullen we immers ook moeten inzetten om deze groep van mensen die zonder enige uitkering thuis blijven toch tot de arbeidsmarkt te verleiden", zegt topman Danny Van Assche. 

Concreet kunnen werkzoekenden die geen enkele vorm van inkomen hebben en in de afgelopen twee jaar geen drie maanden gewerkt hebben zich engageren om een knelpuntopleiding van minimum drie maanden te volgen. De knelpuntpremie wordt uitbetaald in drie schijven: 750 euro bij de start van de opleiding, 1000 euro na het succesvol voltooien van de opleiding en 1500 euro na tewerkstelling. 

Danny Van Assche: “Hopelijk wordt dit project een succes. Door het tekort op de arbeidsmarkt zijn alle nieuwe krachten welkom, zeker voor de steeds maar langer wordende lijst van knelpuntberoepen.  Deze maatregel slaat drie vliegen in één klap: méér mensen op de arbeidsmarkt, mét een gerichte opleiding én dan nog voor een knelpuntberoep.” Het proefproject loopt van 01/09/2023- 01/10/2024.