Het voorstel dat de partij Vooruit vandaag lanceert omtrent de crisisbelasting is een slag in het gezicht van de ondernemers. “De voorbije jaren en maanden werd het ondernemerschap zwaar getest en ondernemers hebben vaak uit hun opgebouwde reserves moeten putten om het hoofd boven water te houden. Een belasting van 35 procent op zogenaamde overwinsten zorgt voor een belastingdruk van 54,5 procent. De helft van deze winst zou dus verdwijnen. Dit zou maar liefst een kwart van de kmo-ondernemers onterecht zeer hard treffen. Het afromen van de winsten beknot bovendien de verdere investeringen”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

Vooruit stelt voor om overwinsten boven een rendement van 8 procent op geïnvesteerd kapitaal te belasten aan 35 procent, in plaats van de huidige 25 procent. Dat is een arbitraire grens en bovendien geen effectieve manier om een beperkte groep bedrijven te laten betalen voor de crisis. Dat rendement kan in verschillende sectoren sterk uiteenlopen, waardoor men ongewild de kleine vennootschappen dreigt te treffen in minder kapitaalintensieve sectoren, terwijl de multinationals buiten schot blijven. Kleine vennootschappen met relatief lage kapitaalnoden lijken zo de dupe te worden van deze maatregel. 

Als we ons baseren op cijfers van het vorige boekjaar om te bepalen dat men zware overwinsten heeft behaald, houdt men geen rekening met de steeds wijzigende omstandigheden en staat de leefbaarheid van de kmo's op de helling. Aangezien ook de kmo’s geconfronteerd worden met hogere prijzen, stijgende lonen en onzekerheid, eist UNIZO dat kmo’s niet onder deze regel vallen. 

Het voorstel houdt ook geen rekening met het verleden. De voorbije jaren hebben bedrijven mogelijk zwaar geput uit hun eigen reserves, waardoor deze zijn geslonken. De ‘overwinsten’ die nu behaald worden, kunnen éénmalig zijn en dienen om de putten van de voorbije jaren te vullen. Door deze winsten extra te belasten dreigt de cashpositie van kmo’s onder druk te komen omdat de putten van het verleden niet opgevuld raken. 

Danny Van Assche: “Het voorstel van Vooruit beknot het ondernemerschap en is een absoluut verkeerd signaal. Het feit dat er enkele bedrijven zijn die grote winsten maken mag niet aangegrepen worden om alle ondernemers te straffen. Bovendien lijken net die multinationals de dans te ontspringen door de overwinsten te herverdelen over vestigingen in andere landen. De geplande opbrengst van 1 miljard dreigt zo bij de middenklasse opgehaald te worden.”