UNIZO wenst minister Brouns alle succes als kersvers minister van Werk en Economie. De ondernemersorganisatie schuift vijf prioritaire dossiers naar voor die op korte termijn van belang zijn voor de kmo-ondernemers in Vlaanderen. “We danken minister Crevits voor haar engagement en werk. De sociale partners in Vlaanderen verliezen een sterke persoonlijkheid met een hart voor ondernemers. We rekenen op Jo Brouns om even ambitieus samen met de partners de krapte op de arbeidsmarkt en de economische crisis aan te pakken”, zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. 

 

De uitdagingen voor de kmo’s zijn groot. De ondernemers lijden onder de kostencrisis en het tekort op de arbeidsmarkt. De huidige economische vooruitzichten zijn somber gestemd.
“De departementen Werk, Economie en Innovatie zijn dan ook van zeer groot belang voor de Vlaamse ondernemers”, zegt Danny Van Assche. “Door de juiste maatregelen door te voeren kunnen we de volgende maanden en jaren onze kmo’s door de storm loodsen. We kijken ernaar uit om dit samen te doen met de nieuwe minister.” 

Uitvoering Vlaams werkgelegenheidsakkoord
UNIZO schuift alvast vijf prioritaire dossiers naar voor. Zo vraagt de ondernemersorganisatie een snelle goedkeuring en uitvoering van het Vlaams werkgelegenheidsakkoord. Gezien het huidig tekort op de arbeidsmarkt moeten ook dossiers zoals de uitbreiding van de jobbonus naar werkplaats bespreekbaar zijn. Met de VDAB moet het nieuwe systeem rond werkgeversdienstverlening nu snel concreet worden.

Danny Van Assche: “We rekenen erop dat het intensieve en constructieve overleg met de sociale partners verenigd in de SERV (Sociaal Economische Raad van Vlaanderen) wordt verdergezet. Een hechte samenwerking zoals we die hadden met minister Crevits is cruciaal om zaken effectief te realiseren.” 

Levenslang en duaal leren
Een andere belangrijke werf in het domein werk is deze van het levenslang leren. Het actieplan is klaar en wacht op een concrete vertaling. De kmo-portefeuille en SYNTRA zijn hiervoor belangrijke instrumenten om ondernemers en hun onderneming hierin bij te staan. UNIZO vraagt ook aan minister Brouns om te zorgen voor een doorstart voor het duaal leren, de opleidingsmethodiek waarbij leren op de werkvloer en schoolbank wordt gecombineerd. Hoewel het duaal leren sinds 2019 in voege is, is de participatie vandaag nog laag. Ervaring uit het buitenland toont aan dat inzetten op duaal leren zorgt voor een lerende organisatie, sterk gekwalificeerde jongeren en een lagere jongerenwerkloosheid. 

Steun voor getroffen ondernemers
Het nauwgezet opvolgen van de impact van de Oekraïnecrisis op onze economie is cruciaal. De Vlaamse minister van Economie moet meebouwen aan een ondernemersklimaat dat deze crisis het hoofd kan bieden. De uitwerking van gerichte ondersteuning voor ondernemers die getroffen zijn is daarbij prioriteit. Zo moet er werk worden gemaakt van een verlenging van de overbruggingslening. 

Maak van innovatieverspreiding een speerpunt
Om Vlaanderen te laten doorstromen naar de top 5 van innovatieve regio’s in Europa is het belangrijk om te blijven inzetten op kennisdiffusie en innovatieverspreiding. Kmo’s hoeven zelf geen onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten te verrichten om innovatief bezig te zijn. Het versterken van de VLAIO-instrumenten die innovatieverspreiding faciliteren is een booster voor de competitiviteit van het Vlaams bedrijfsweefsel. 

Winkelshift
Tenslotte vraagt UNIZO we om werk te maken van een ‘winkelshift’, waarbij een halt wordt toegeroepen aan de perifere vestigingen en uitbreidingen van handelszaken die perfect verweefbaar zijn in onze kernen. Minister Brouns heeft de pen vast om het  ‘Vlaams Detailhandelsbeleidsplan’ uit te schrijven, met een beredeneerde regionale afweging betreffende de inplanting van grootschalige vestigingen en bedrijventerreinen.