Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vraagt in de jaarlijkse economische doorlichting van ons land om het Belgisch systeem van automatische loonindexering aan te passen. De economen pleiten ervoor om de energieprijzen uit de gezondheidsindex te halen. Deze aanbeveling komt tegemoet aan het voorstel dat UNIZO eerder deze maand lanceerde om met een duurzaamheidsindex te werken. 

Het IMF legt in haar analyse de vinger op de wonde met de vaststelling dat de lasten in België grotendeels bij de werkgevers liggen. Ze halen ook de grote loonloof met Nederland, Duitsland en Frankrijk aan waardoor onze bedrijven concurrentiekracht en dus marktaandeel verliezen. Naast een knip op de overheidsuitgaven en een noodzakelijke hervorming van de arbeidsmarkt, er wordt nogmaals benadrukt dat België een van de weinige landen is waar de werkloosheidsuitkeringen niet beperkt zijn in de tijd,  pleit het IMF voor een aanpassing van ons Belgisch systeem van automatische loonindexering. 

UNIZO lanceerde vorige week nog het voorstel om de gezondheidsindex als basis voor de berekening van de loonindexaties te hervormen naar een duurzaamheidsindex.
“We stellen voor om geen inflatie te importeren uit het buitenland en dus fossiele brandstoffen zoals gas en huisbrandolie niet langer in de productenkorf op te nemen”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. “Ondernemers en kmo’s draaien vandaag twee keer op voor de gestegen energiekosten: via duurdere productie of dienstverlening en via hogere loonkosten. Geïmporteerde energie-inflatie wordt zo twee keer verhaald op ondernemingen.” 

Volgens UNIZO zijn er veel efficiëntere energiesteunmaatregelen zoals sociale energietarieven en energiecheques die gericht en tijdelijk kunnen worden ingezet, in tegenstelling tot permanente verhogingen van brutolonen en uitkeringen.
 

Indexsprong in 2023

Naast een hervorming van de berekening van de indexering, vraagt UNIZO om geen verhoging van de brutolonen door automatische indexatie door te voeren vanaf 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. De indexering van de brutolonen in 2024 moet vervolgens, minstens deels, bepaald worden door onderhandelingen tussen de interprofessionele sociale partners. Voor de werknemers kan dit gecompenseerd worden door de fiscale hervorming waar de federale regering aan werkt.

De nota met de UNIZO-voorstellen kan u hier downloaden (PDF).