Donderdagmiddag botste een binnenschip tegen de Brug Humbeek-Sas in Grimbergen. Dit, voor de tweede maal in vier jaar tijd. De gevolgen voor de scheepvaart van en naar de Haven van Brussel alsook het vervoer naar de handelszaken en bedrijfsterreinen langs het kanaal zijn aanzienlijk.

UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel ging onmiddellijk in dialoog met de Vlaamse Waterweg, die actie ondernam om de schade en de nodige herstellingswerken op te meten. Logischerwijs wordt prioriteit gegeven aan het vrijmaken van de doorvaart voor schepen.

Elke Tielemans, directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel: “Het vracht- en personenverkeer langs het kanaal en over de brug zijn door dit incident eveneens zwaar getroffen. We vragen de bevoegde instanties om de omleiding prioritair langs grote wegen te voorzien en in te zetten op bewegwijzerging over de gemeentegrenzen heen. Snel en duidelijk communiceren naar alle belanghebbenden is cruciaal.”

Bestemmingssignalisatie is volgens UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel noodzakelijk voor een vlotte omleiding, met tijdelijke circulatiewijzigingen waar nodig. Eens er zicht is op de vereiste herstellingswerken moet er snel klaarheid geboden worden over de aanpak en timing van de werken zodat bedrijven, personeel, klanten en leveranciers alternatieven kunnen uitwerken.

“De economische gevolgen voor de ondernemers in de nabije omgeving zijn vanzelfsprekend. UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel vraagt dan ook dat getroffen handelaars, horeca-uitbaters en andere ondernemingen met persoonlijk klantencontact aanspraak kunnen maken op de Vlaamse Hinderpremie. We dringen aan om de onmiddellijke omgeving rond de beschadigde brug als werfzone in te geven in GIPOD”, aldus Elke Tielemans.

Dat dit het tweede incident aan de brug van Humbeek-Sas is in enkele jaren tijd, lijkt haast onmogelijk. Eerder dit jaar waren er ook incidenten aan de Europabrug in Vilvoorde en de Budabrug in Neder-Over-Heembeek. De Budabrug wordt nog altijd hersteld en zal vermoedelijk pas eind 2023 terug bruikbaar zou zijn voor wegvervoer. De brug vormt de connectie tussen twee industrieterreinen, waardoor ook daar de impact voor de mobiliteit en logistiek van kmo’s en grote bedrijven groot is. UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel roept bevoegde ministers Lydia Peeters (VL) en Alain Maron (BXL) op om een investeringsplan uit te werken om dergelijke incidenten te vermijden.

“Zeker in tijden waar het transport per water wordt gepromoot in het kader van de modal shift, mogen incidenten als deze geen regelmaat worden”, besluit Elke Tielemans.

Meer info?

Contacteer voor Vlaams-Brabant: Frederiek De Kimpe (04 78 62 97 28 of frederiek.dekimpe@unizo.be). Contacteer voor Brussel: Julie Huntz (04 77 95 26 70 of julie.huntz@unizo.be).

De economische gevolgen voor de ondernemers in de nabije omgeving zijn vanzelfsprekend. UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel vraagt dan ook dat getroffen aanspraak kunnen maken op de Vlaamse Hinderpremie.

Elke Tielemans
Frederiek De Kimpe
Belangenbehartiging Vlaams-Brabant
Julie Huntz
Adviseur Brussels Gewest