Uit recente cijfers van Eurostat blijkt dat de gemiddelde werkweek in België voor een zelfstandige 50.2 uren bedraagt. Het gemiddelde voor de eurozone bedraagt 43 uren. “Onze ondernemers zijn koplopers wat betreft het aantal gepresteerde uren. Dat weegt op het evenwicht tussen privé en gezin. Daarom willen we ook aandacht vragen voor het welzijn van de ondernemers”, zegt Danny van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. De ondernemersorganisatie pleit voor meer en flexibele kinderopvang en een versnelling van de beloofde administratieve vereenvoudiging.

De combinatie werk en gezin is terecht een belangrijk maatschappelijk thema. Een goed evenwicht is zowel voor weknemers als voor de werkgevers van belang. Een juiste balans zorgt ervoor dat een werknemer zich op het werk beter en fitter voelt en ook beter presteert.  Maar ook voor ondernemers is dit belangrijk, zeker gezien de Belgische ondernemers de meeste arbeidsuren kloppen in Europa.

De gemiddelde werkweek voor een zelfstandige in ons land bedraagt 50 uren.  Het Europese gemiddelde is 43 uren. De Belgische zelfstandige werkt van alle EU- landen dus het meest. Opmerkelijk is dat het vooral de ondernemers die personeel tewerk stellen de meeste uren presteren. Zij kloppen wekelijks gemiddeld 54.8 uur. Het hoge aanbod aan openstaande vacatures, waardoor de ondernemers gedwongen worden om nog meer zelf te doen, speelt hier zeker mee.  Zelfstandigen zonder personeel draaien 48.3 uur per week.  De landbouwsector staat bovenaan (61,8 uren), gevolgd door de  horeca (56,0 uren) en transport & logistiek (55,2 uren). 

Danny Van Assche: “Dit valt niet te onderschatten. Ook zelfstandigen hebben recht op een gezonde werk-privébalans, maar we merken dat de maatregelen die nu worden genomen vooral focussen op werknemers. Zo stond de recente arbeidsdeal voor een groot deel in het teken van een betere combinatie werk-gezin voor de werknemers. Denk aan de vierdagenweeken het recht op deconnectie.

Met de Dag van de Arbeid voor de deur wil UNIZO benadrukken dat ook ondernemers nood hebben aan maatregelen om de combinatie werk-privé te verbeteren. “Dit vraagt een specifieke aanpak, want minder werken is voor kmo-ondernemers vaak geen optie”, zegt Danny Van Assche. “Hun financiële middelen zitten in hun onderneming, en ze halen ook hun voldoening uit hun zaak. Er zijn dus meer creatieve oplossingen nodig, die de mogelijkheid bieden om veel te werken, maar ook meer tijd aan het privéleven te besteden. 

In een recente UNIZO-bevraging geven 9 op 10 ondernemers aan dat ze vaak avond- of weekendwerk te verrichten. Voor een kwart van de ondernemers is avondwerk zelfs dagelijkse realiteit. 43% werkt elke zaterdag en/of zondag.  Een derde van de ondernemers vindt het huidige werkritme te  belastend of niet lang meer vol te houden. Gevraagd naar hoe ondernemers het antwoord van hun  gezin/omgeving zouden inschatten,  geeft 46% aan dat hun familie en vrienden hun werkritme als belastend bestempelt. 

Er is dus dringend nood aan oplossingen. UNIZO pleit voor een ruimer en flexibel aanbod aan kinderopvang, waar ondernemers tegen betaalbare prijzen ook ’s avonds en in het weekend terecht kunnen.

Daarnaast moeten de ontelbare paperassen en reglementeringen, dé grote energie en tijdvreter voor ondernemers, aangepakt worden. De totale kosten van de administratieve lasten voor de Belgische ondernemingen en zelfstandigen in 2020 worden geraamd op 4,94 miljard euro. Administratieve rompslomp en de angst om fouten te maken zorgt voor veel stress. Daarom is een doorgedreven administratieve vereenvoudiging noodzakelijk. Hierdoor krijgen ondernemers tijd vrij om te spenderen aan andere zaken. Minister Van Peteghem gaf eerder al het goede voorbeeld door een aantal aanpassingen door te voeren.
Tot slot verwachten zelfstandigen ook dat de politiek de mobiliteitsuitdagingen aanpakt, zodat het tijdsverlies onderweg wordt verminderd. Meer en betere fietsinfrastructuur en een slimme kilometerheffing kunnen het tijdsverlies gevoelig terugdringen.

 

Meer weten? 

Contacteer UNIZO-woordvoerder a.i. Filip Horemans
M 0478/ 22 37 51  - E-mail: filip.horemans@unizo.be