Uit een analyse van de krant De Tijd blijkt dat dankzij een vereenvoudigd vergunningsbeleid dit jaar al een recordaantal windmolens op land werd vergund in Vlaanderen. UNIZO wil deze versoepeling ook voor de ‘kleinere’ windmolens. “Voor een ondernemer die een middelgrote windmolen wil plaatsen op zijn terrein verloopt de vergunningsprocedure zeer moeizaam en is de kans op slagen klein. Als we willen dat de energietransitie ook bij de kmo’s versnelt dan moeten die procedures sneller. Het decreet rond bestemmingsneutraliteit vormt de basis hiervan. Dat kan nog deze legislatuur”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. 

Op initiatief van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir is er sinds vorig jaar een vereenvoudigd vergunningsbeleid voor het plaatsen van windmolens. Dit blijkt nu succesvol te zijn, maar het geldt enkel voor turbines van minstens 1,5 MW vermogen.

Danny Van Assche: “Dat is heel goed nieuws voor de energieleveranciers die windmolens plaatsen en deze energie op de markt brengen, maar kmo-bedrijven die willen investeren in een kleinere of middelgrote windmolen botsen echter nog steeds op een moeizaam vergunningentraject. De minister geeft aan dat ze een gelijkaardige versnelling wil voor de procedures voor gewone omgevingsvergunningen. We vragen haar om prioritair werk te maken voor ondernemers die willen investeren in duurzame energie op hun bedrijventerrein. Het heeft gewerkt voor de grote windmolens, dat zal het ook doen voor de middelgrote en kleinere.” 

De totale “time to permit” voor een windmolen voor een kmo loopt op van drie tot zeven jaar. Het Internationaal Energie Agentschap tikte België reeds op de vinger en vraagt om vergunningsprocessen voor hernieuwbare energie vlotter te maken. UNIZO dring daarom ook aan om, eindelijk, het decreet bestemmingsneutraliteit goed te keuren.

Danny Van Assche: “Het decreet bestemmingsneutraliteit moet de globale basis vormen voor alle nieuwe inplantingen. Bestemmingsneutraliteit betekent dat geen ruimtelijke bestemmingen, behalve de ruimtelijk kwetsbare gebieden, uitgesloten worden voor alle vormen van hernieuwbare energie. Zo kunnen ook kleinere investeringen, zoals op bedrijventerreinen of voor kmo’s,  sneller vergund worden. Weliswaar moeten vergunningsaanvragen nog altijd een omgevingsbeoordeling krijgen, maar het pad van het a priori uitsluiten van bepaalde bestemmingen moet verlaten worden.” 

UNIZO vraagt daarom een solide decretale basis bestemmingsneutraliteit, en dit samen met de garantie op een snelle(re) vergunningsprocedure óók voor kleine windmolens