UNIZO steunt de vraag van N-VA en PS om de basisbankendienst voor bedrijven aan te scherpen. Hoewel de wet al negen maanden van kracht is, blijft hij nog te vaak dode letter zo blijkt uit een evaluatie. “Er zijn nog steeds weigeringen van bedrijven zonder argumentatie en er worden hoge maandtarieven aangerekend. Het is goed dat het parlement hier alert over waakt en wetgevend initiatief neemt op het op te lossen”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. 

UNIZO heeft steeds gepleit voor een verplichte basisdienstverlening van banken voor ondernemers. De basisbankdienst werd al vastgelegd in een wet van 8 november 2020 maar na een heuse calvarietocht werd het pas een feit in februari 2023. Nu blijkt in de praktijk dat banken nog vaak proberen deze verplichting te omzeilen. Zo worden weigeringen niet geargumenteerd of rekent men zeer hoge maandtarieven aan. Er zou nu een wetsvoorstel komen om die praktijken aan te pakken, zo schrijft De Tijd vandaag. 

“De wet is nog geen jaar in werking, maar toch blijken er nu al voorbeelden naar boven te komen van omzeiling van de wet. Het is goed dat hier snel op wordt gereageerd. Via het wetsvoorstel wil men het wettelijk verplicht maken om weigeringen openbaar te verantwoorden en banken dwingen de gewone markttarieven aan te rekenen. We rekenen erop dat deze aanpassingen snel worden doorgevoerd", zegt Danny Van Assche.

De basisbankenwet voorziet dat financiële instellingen een basisbankendienst moeten garanderen aan bonafide ondernemers. Bedrijven die al drie keer werden geweigerd bij een Belgische bank kunnen zo alsnog een bankrekening openen. Een basisbankendienstkamer wijst in dat geval een Belgische kredietinstelling aan die toelaat om elementaire bancaire verrichtingen, zoals overschrijvingen en betalingen, uit te voeren. 

De afgelopen jaren zagen UNIZO en enkele aangesloten sectorfederaties steeds vaker hoe financiële instellingen bankrekeningen systematisch aan ondernemers uit bepaalde sectoren weigeren of bestaande rekeningen afsluiten.  Naast de diamantsector, de juweliers en horeca kunnen onder meer ook sommige dagbladhandelaars er van meespreken. Dat maakt het voor deze ondernemers onmogelijk om nog actief te blijven. Het hebben van een bankrekening is een noodzakelijke voorwaarde en zelfs een juridische verplichting om te kunnen ondernemen in ons land.