UNIZO-Brussel getuigt in Commissie Economie over de impact van de energiecrisis op de Brusselse ondernemers

Vandaag boog de Commissie Economische Zaken van het Brussels Parlement zich over de economische gevolgen van de energiecrisis voor de Brusselse ondernemingen. Dat grote groepen Brusselse ondernemers in moeilijke papieren komen door de hoge energieprijzen, is geen nieuws. Vervijfvoudigingen van de energiefactuur ten opzicht van een vergelijkbare periode vorig jaar zijn geen uitzondering.  UNIZO pleitte tijdens de hoorzitting bij de Brusselse regering om snel werk te maken van de concretisering van de steunmaatregelen.

UNIZO legt al sinds het begin van de crisis de vraag naar extra steunmaatregelen op tafel..  Naast de initiatieven van de Vlaamse en de federale regering om ondernemers te ondersteunen, is UNIZO tevreden dat ook de Brusselse regering steunmaatregelen voorziet.  

UNIZO bracht tijdens de hoorzitting in kaart wat de bedrijven en de ondernemersorganisaties zelf al doen. Veel ondernemers namen intussen hun businessmodel en hun kostenstructuur, nog maar eens, kritisch onder de loep. Ze bekijken of ze niet, minstens tijdelijk, hun prijzen moeten aanpassen of productieprocessen en dienstverlening kunnen wijzigen. 

De Brusselse Regering is niet doof gebleven voor de vraag van UNIZO voor steunmaatregelen en maakte bij de recentste begrotingsbesprekingen meer dan 120 mio € vrij voor de zelfstandigen en KMO’s. De concrete uitvoering en toekenningscriteria van deze steunmaatregelen moeten nog bepaald worden. UNIZO vraagt dat ze  voor het einde van het jaar aangevraagd en uitbetaald kunnen worden. Een aantal bedrijven beschikt wel over het potentieel en de veerkracht  om met deze crisis om te gaan maar de uitgangspositie en de impact is voor elke onderneming verschillend. Daarom is het belangrijk om met spoed steunmaatregelen uit te werken die, binnen voorafbepaalde criteria, een individuele beoordeling van elke steunaanvraag mogelijk maken.

Naast deze rechtstreekse steun, voorziet het gewest ook verhoogde subsidies en financiering voor energiebesparende investeringen. “Dat is goed, maar intussen hebben al veel bedrijven zwaar geïnvesteerd in bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen, warmtepompen of energiezuinige koel- en verwarmingsinstallaties. De zwaarste dobber wordt nu de rentabiliteit van deze investeringen niet in gevaar te brengen”, zegt Anton Van Assche van UNIZO-Brussel.

Dat bleek tijdens de zitting ook uit de getuigenissen van bloemist David Verbelen van Davids Hof in Ganshoren. ‘Het is duidelijk dat deze crisis de koopkracht van de mensen zal aantasten, maar de vraag is hoeveel? En zelf zit ik met een forse verhoging van de aankoopprijzen van bloemen, die ik niet volledig kan of wil doorrekenen. Dat maakt dat ik nu investeringen en aanwervingen uitstel”. Ook Pierre-Marie Huntz , CEO van BR-Met, een recyclagebedrijf in Haren, bevestigde dit :”Recyclage is een energieverslindend proces. We hebben nieuwe machines geïnstalleerd, waarvan we nu de rentabiliteit volledig moeten herbekijken”.

UNIZO vraagt ook aan de overheid om afspraken te maken met de energieleveranciers om de ondernemers te beschermen tegen het faillissement. Bijvoorbeeld door hen aan te sporen om afbetalingsplannen te aanvaarden, om geen exorbitante waarborgen te vragen bij de afsluiting van een nieuw contract en om ook niet onmiddellijk over te gaan tot het afsluiten van gas en elektriciteit.

UNIZO verwacht van de energieleveranciers dat ze de ondernemers snel en duidelijk moeten informeren over hun verbruik en de kostprijs daarvan. Zo kunnen ze de toekomst van hun klant beter voor ogen te houden.

Het Brussels gewest overweegt ten slotte een aantal bepalingen, zoals het verbieden van terrasverwarming of het beperken van de verlichting van de uithangborden. UNIZO verzet zich tegen verplichtingen en wil ze hoogstens als aanbevelingen geformuleerd zien. “Door de hoge energiefacturen nemen ondernemers  zelf initiatieven om de kosten te beperken. Extra verplichtingen met bijhorende controles en mogelijke sanctionering zijn uit den boze”, stelt Anton Van Assche.

Eind augustus lanceerde UNIZO zelf ook 20 tips om energie te besparen.

De opname van de bijeenkomst van de Commissie Economische Zaken is hier te bekijken.