Gent, 16/02/2022 - UNIZO Oost-Vlaanderen stuurt met de steun van Boerenbond, AVBS en Transport en Logistiek Vlaanderen een brief aan Stad Gent naar aanleiding van klachten over de belastingverhoging voor brandstofpompen die in september 2021 door de gemeenteraad werd gestemd. Tot en met 2021 was die belasting beperkt tot de pompen die voor het publiek toegankelijk zijn, nu zijn ook niet-publiek toegankelijke pompen belastbaar.

De uitbreiding van de belasting op pompen, waardoor nu ook private pompen belast worden, heeft een grotere draagwijdte dan aan de gemeenteraad werd voorgesteld. We krijgen hierover dan ook meerdere klachten. Uit navraag zouden er 431 Gentse ondernemingen een melding gekregen hebben dat zij belastingplichtig zijn. Vorig jaar was de aangifte beperkt tot publieke pompen en ging het om 49 aangiften. Dit is dus een aanzienlijke vermeerdering. De belasting bedraagt €555 per dieselpomp, ookal is deze niet publiek toegankelijk.

Het gaat dus over een vermeerdering van de belastingen van ongeveer 200 000 euro per jaar, en niet 20 000 euro zoals voorgesteld aan de gemeenteraad. Blijkbaar zijn er een aantal dossiers niet actueel, waardoor de belasting toch niet verschuldigd is en ondernemingen hiertegen bezwaar indienen. Toch is er sprake van een aanzienlijke verhoging van het aantal belastingplichtigen.

Jos Vermeiren, gedelegeerd bestuurder UNIZO Oost-Vlaanderen: "Deze belastingverhoging komt bovenop de verhoging die in de hervorming van de bedrijfsbelastingen wordt voorzien. De afgelopen jaren zijn er gesprekken gevoerd met UNIZO Oost-Vlaanderen en Boerenbond over de grote belastinghervorming die er komt voor bedrijven. We vinden het niet kies wanneer deze belastinghervorming uitvoerig met ons besproken wordt, maar wanneer dan zonder enige melding een andere ondernemersbelasting drastisch verhoogd wordt of het aantal belastingplichtigen fors toeneemt."

De argumentatie is volgens het gemeenteraadsbesluit dat “deze inrichtingen worden belast vanwege het verhoogd milieurisico bij bewaren en verplaatsen van gevaarlijke stoffen dat zij inhouden. De brandstofslangen van deze stoffen – waarbij een tijdelijke koppeling gemaakt wordt en zich dus meer risico op morsen voordoet – verhogen het risico dat deze stoffen zich ongewenst in de natuur verspreiden. Dit verhoogd risico doet zich evenzeer voor bij publiek toegankelijke, als privaat gebruikte brandstofpompen.”

Nu worden deze pompen veel minder gebruikt, worden ze door professionelen en hun werknemers gebruikt en staat de onderneming zelf in voor de sanering van de grond bij verontreiniging. Daarenboven zijn er geen datasets beschikbaar waaruit blijkt dat dit verhoogd risico zich al dan niet vertaalt in een effectieve milieuverontreiniging. Veelal betreft het een pompinstallatie, met een economisch nut, die ook noodzakelijk is om voor de bedrijfsactiviteit en is er bijgevolg geen echt alternatief voorhanden. Zo is rode diesel niet bij publieke tankstations te vinden.

We vragen dan ook aan Stad Gent om private pompen opnieuw uit te zonderen en deze pestbelasting te schrappen. De gemeenteraad die hierover beslist heeft, heeft dit op basis van volledig foutieve informatie (een grove onderschatting) gedaan.

Deze oproep aan Stad Gent vanuit UNIZO wordt tevens ondersteund vanuit Boerenbond, AVBS en Transport en Logistiek Vlaanderen.

Ondernemer aan het woord

Ben Dierick van Laurierkwekerij Dierick over de belasting op private brandstofpompen:

We hebben twee pompen op onze locatie in Oostakker: één voor witte diesel voor onze bestelwagen en één voor diesel extra voor onze tractoren. Met de nieuwe belasting moet ik voor elke pomp €555 per jaar betalen. Een zeer hoog bedrag in verhouding tot ons kleine verbruik. We hebben trouwens fors geïnvesteerd om perfect in regel te zijn met de milieuwetgeving: onze tanks zijn overdekt, dubbelwandig, worden periodiek gekeurd en hebben een lekdetectiesysteem. Specialisten van OVAM hebben hier bodemstalen genomen en geen enkele vervuiling vastgesteld.

We gaan bezwaar indienen tegen deze belasting en zoeken naar een andere oplossing. Maar als we onze eigen pompen niet meer kunnen gebruiken, heeft dat grote nadelen. Moeten we nu echt met onze tractoren naar het tankstation? Of – nog erger – gaan we jerrycans aanslepen? Dat is niet enkel tijdrovend voor ons, maar het houdt ook een veel groter risico in op morsen en vervuiling. Desnoods verplaatsen we onze pompen naar onze locatie in Destelbergen… Dit is een absurde situatie. Wat ons betreft slaat Stad Gent de bal hier totaal mis.”